Volvo IT:s Commute Greener utsedd till årets hållbara projekt

Volvo IT:s webb- och mobiltjänst för miljösmart pendlande, Commute Greener, har utsetts till 2011 års mest miljösmarta hållbara projekt av CIO Magazine.
commute_greener_142x.jpg

Commute Greener fungerar som en personlig CO2-räknare där användaren uppmuntras att minska sin miljöpåverkan i sitt dagliga resande till och från arbetet. För att öka motivationen kan resultaten publiceras på Facebook och man kan även bilda grupper för att på ett vänskapligt sätt utmana varandra.

”Genom att sätta mål för minskning av sina koldioxidutsläpp, uppmuntras varje individ att välja renare transporter som tåg, buss eller cykel. Är man beroende av bil för sina transporter kan man ändå minska utsläppen genom att samåka”, säger Magnus Kuschel, en av initiativtagarna till tjänsten som utvecklats av Volvo IT.

Allt började som en idé bland några anställda som ville ta fram en it-lösning som bidrog till att förbättra miljön. Nu är Commute Greener en del av Mexico Citys miljöledningssystem som omfattar 300 000 personer. Målet är att ha 50 000 användare i staden till årsskiftet. ”Förutom Mexico City har tjänsten använts av Vattenfall, New York City, Göteborgs stad och Lindholmen Science Park”, fortsätter Magnus.

För stadsledningen i städer är Commute Greener väldigt intressant då förändrade resvanor hos invånarna ger en direkt effekt i form av bättre luft, minskad trängsel och högre beläggning på kommunala transportmedel. Man kan också få ett statistiskt underlag för förbättrad trafikplanering. På individnivå finns ekonomiska vinster och känslan av att kunna bidra på ett konkret sätt.

”När ekonomi och miljö strävar åt samma håll kan stora miljöeffekter uppnås,” säger Magnus Kuschel.

Juryns motivering:
”Årets hållbara projekt visar hur smart teknik, rätt använd, kan skapa beteendeförändringar. Genom att para mobila lösningar, sociala medier och människors naturliga lust att både tävla och göra gott lyckas Commute Greener påverka individers val av transportsätt, vilket konkret bidrar till att minska kol­dioxidutsläppen i såväl Göteborg som Mexico City.”


2011-12-09
För bilder gå till Volvokoncernen bildbank; (http://icp.llr.se/CumulusE_Z/VolvoGroup_ImageGallery/Login2.jsp) och skriv “Commute Greener” i sökfältet.

Hemsidor:
Commute Greener: http://www.commutegreener.com/ 
Youtube demo om Ride Share: www.youtube.com/CommuteGreener Volvo IT: http://www.volvoit.com/

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Strandhede, Volvo IT, pressansvarig, 031-323 37 15, jan.strandhede@volvo.com

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 23 KB