WirelessCar sticker ut som ledande telematikleverantör i ny marknadsrapport från Strategy Analytics

“Som global leverantör av molntjänster och med en öppen plattform, omdefinierar WirelessCar vad en tjänsteleverantör inom telematikområdet erbjuder.” Analysen genomförd av Strategy Analytics, kan summeras upp som att ”vart man än vänder sig så finns WirelessCar där!”

I rapporten “WirelessCar Stands Out with Global Reach, Open Platform”, betonas att marknaden för telematiktjänster i fordon äntligen har kommit igång, vilket öppnar nya möjligheter för leverantörer och tjänsteproducenter. Och göteborgsbaserade WirelessCar sticker redan ut i mängden.

 “WirelessCar har etablerat en ledande position som saknar motstycke inom den globala telematikindustrin,” slår rapportens författare fast. ”Företaget är ensam om att ha befintliga och kommande (under utveckling) telematikinstallationer i Europa, Sydost Asien, Kina, Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern.”

Strategy Analytics menar att WirelessCars globala ansats, multipla segmentlösningar,stöd för olika plattformar, flexibilitet och bevisad leveransförmåga, är vad som skiljer ut dem från andra leverantörer.
 
WirelessCar levererar redan lösningar på ett framgångsrikt sätt till ett antal tillverkare såsom Volvo Personvagnar och BMW. Med lanseringen av NGTP (Next Generation Telematics Pattern), så är WirelessCar väl förberedda för att tillvarata de möjligheter de närmaste årens förväntade tillväxt av uppkopplade fordon medger. Förmågan att fånga upp trender i industrin och anpassa sig till dessa, gör att man i rapporten förväntar sig att WirelessCar skall fortsätta att utmärka sig i den snabbväxande telematikindustrin.

Strategy Analytics är en global undersöknings- och konsultfirma inriktad på marknadsutvecklingen av elekronik och multimedia inom automotivebranschen.

Mer information om WirelessCar finns på http://www.wirelesscar.com/

Kontakt: Jan Strandhede, pressansvarig, telefon 031-323 37 15, e-mail jan.strandhede@volvo.com.