Volvo Powertrains globala styrka

Japansk kvalitet, europeisk spetsteknologi och indisk produktionskostnad kombineras – allt möjligt tack vare Volvo Powertrains erfarenhet av internationellt arbete.
Christina Hallin, SVP, Volvo Powertrain business office

År 2012 startar tillverkningen av Volvokoncernens nya medeltunga motor. En hittills unik motorplattform som utvecklats av Volvo Powertrain under ledarskap av R&D-enheten i japanska Ageo i nära samarbete med Lyon och Pithampur.

Huvuddelen av de medeltunga motorerna är avsedda för den stora asiatiska marknaden , och kommer att tillverkas i en nybyggd fabrik i indiska Pithampur. Volymerna för Europa kommer att slutmonteras i franska Venissieux och de för Japan tillverkas i Ageo.

Syftet är att kunna tillverka en motor till låg kostnad men med hög kvalitet. Dels för att Volvokoncernens lastbilar och bussar på allvar ska kunna komma in i Asien till marknadsmässiga priser, och dels för att öka konkurrenskraften i det medeltunga segmentet i Europa.

– I våra europeiska produkter kommer vi helt enkelt att använda vår egentillverkade lågkostnadsmotor istället för att köpa motorer från Deutz till våra medeltunga lastbilar och bussar, säger Christina Hallin, SVP för Volvo Powertrains business office. Hon är återhållsamt optimistisk när hon berättar om jätteprojektet.

– Jag är inte typen som slår mig för bröstet ropar högt hur fantasiskt bra allt kommer gå. Det får andra göra. Men med det sagt tror jag verkligen att den nya medeltunga motorn kommer att vara bra för Volvokoncernen. Att göra som vi gör kan verka invecklat på pappret, men vi har vad som krävs för att det ska bli en bra affär.

Hon listar de förutsättningar som krävs – och finns -  för att motorn ska kunna utvecklas, produceras och sedan används över hela världen: Volvokoncernens skicklighet på utveckling av tunga motorer och på att passa in motorer i flera produkter, erfarenheterna att arbeta globalt, göra inköp över hela världen och arbeta med olika kundgrupper. För tillverkningen byggs en helt ny fabrik i Indien med Volvos kunskaper om effektiv produktion parat med Eichers kunskap om att köpa maskiner och utrustning till låga kostnader.

– Vi har arbetat globalt inom Volvo Powertrain ganska länge. Nu senast under arbetet med de nya US10 och PNLT-motorerna som sköttes både över Atlanten och Stilla havet. Arbetet med den nya motorn löper ännu längre bort, men Volvo Powertrain har erfarenheten, säger Christina Hallin.

Den nya motorn var en del av utvecklingsportföljen som följde med ”på köpet” när Volvokoncernen köpte japanska UD Trucks, dåvarande Nissan Diesel, under 2007. Man beslöt att motorn skulle monteras i de japanska produkterna, och på sikt bli en motor för hela koncernen. 2009 började Powertrain utreda vad som skulle krävas för att Nissan Diesel-motorn skulle kunna uppfylla utsläppskraven Euro VI, som träder i kraft i Europa under 2013.

– Förutom tillgången till japansk knowhow var en tanke med att köpa Nissan Diesel att ha en bas i Asien för att kunna gå in på den marknaden. Och att vi hade samriskbolaget VECV i Indien var en förutsättning för att gå vidare, säger Christina Hallin.

Då växte idéen fram med ett så kallat ”long block”, det vill säga en basmotor monterad i Indien, och som sedan skeppas till Europa för att slutmontering till Euro VI- kraven. I Venissiueux fanns sedan arbetet med Deutz en bra beställarkompetens för medeltunga motorer.

- Vi kombinerar helt enkelt japansk kvalitet, europeisk spetsteknologi för Euro VI och indisk produktionskostnad för att skapa en motor för hela Volvokoncernens behov på automotive-sidan, säger Christina Hallin

Fakta: Volvokoncernens medeltunga motor. Den nya medeltunga plattformen består av motorer på 4,8- 5,2- 7 och 8 liter i effektklasserna 180-350 hästkrafter. Motorerna kommer att klara emissionskraven enligt japanska PNLT (Post New Long-Term), amerikanska EPA 2010 samt Euro III-VI.

Bildtext: Christina Hallin, Senior Vice President för Volvo Powertrains business office är optimistisk inför projektet med den nya medeltunga motorn.

Läs mer i Global Magazine nr 1 2011