VECV tar sin plats i Volvofamiljen

Volvo Eicher Commercial Vehicles, VECV är Volvokoncernens senast tillkomna och hittills mest anonyma familjemedlem, men snart blir det ändring på det. I mitten av oktober 2010 togs första spadtaget till den fabrik som om några år ska tillverka basmotorn till Volvo Powertrains medeltunga plattform.
I Indien levererar fordonsfabriken ofta lastvagnar med halv hytt - resten bygger kunden på.
Lokalerna byggs inom samma område som den nuvarande fabriken i Pithampur, där VECV redan tillverkar motorer, transmission, axlar, lastbilar och busschassier.

VECV är ett samriskbolag mellan Volvokoncernen och Eicher Motors.

Eicher Motor Ltd har haft tillverkning i Pithampur sedan 1984, då i samarbete med japanska Mitsubishi. Samarbetet upphörde 1993, men det som nu är VECV arbetar fortfarande efter den japanska Kaizen-metoden.

– Cirka 96 procent av våra fordon är helt korrekta när de lämnar produktionslinjen och bland de återstående fyra procenten förekommer mest små fel, berättar kvalitetssäkringschefen Lakshmipathy.

– Men det är ändå för mycket, vi jobbar ständigt med att minska andelen fel.
De flesta av de strategiskt viktiga komponenterna till de färdiga fordonen tillverkas på den egna fabriken. Resten köps in från drygt 300 underleverantörer. Huvuddelen av de leverantörerna finns i Indien och hälften finns i närområdet.

I fabriken arbetar cirka 3 000 personer, varav en mindre del är fast anställda.

– Traditionellt så jobbar vi i Indien ofta med praktikanter, lärlingar och personal med tillfälliga kontrakt, förklarar Lakshmipathy. Men inom VECV strävar vi nu efter att öka andelen fast anställda, eftersom det skulle bidra till att höja kvaliteten på arbetet.

– Att arbeta med Volvo-kvalitet ställer högra krav på alla anställda, men det kommer också att vara stimulerande och ge oss stor tillfredsställelse.

En tydlig skillnad mellan hur en ”vanlig” fabrik inom Volvokoncernen ser ut och den i Pithampur är att graden av automation är lägre, säger HR-chefen Rajeev Mishra.

Gajrulad i motorverkstaden har till uppgift att slutbesiktiga motorer innan de går vidare ut för montering.

– Jag har jobbat med motorerna i tjugo år, berättar han. Jag började med block och har sedan successivt arbetat mig upp till att bli slutbesiktningsman.
Gajrulads genomgång tar fem, sex minuter per motor och bygger mycket på att han med egna ögon och händer ser och känner att allt sitter på plats. Han använder också vissa instrument för att mäta värden, men jämfört med Volvokoncernens fabriker på andra håll är denna genomgång mer ”hands on” och mindre automatiserad.

– Fast i allra sista skedet görs en testkörning och då uppdagas det om jag har missat något, säger Gajrulad. Så ingen motor hinner gå ut till kund med ett fel.

När nu VECV uppför en hel ny motorfabrik i Pithampur kommer den i ett första skede att innebära nyanställning av ett åttiotal personer och vid full produktion det dubbla.

– Vi har goda rekryteringsmöjligheter här, säger Rajesh Mittal, ansvarig för projektet Medium Duty Engine på VECV.

– När fabriken byggdes i början av 1980-talet fanns det planer på att göra Pithampur till ”Indiens Detroit” och man satsade starkt på fordonsindustrin. Men infrastrukturen halkade efter och Pune och Chennai växte förbi som viktiga området för Indiens bilindustri.

VECV förstärker också tillverkningen av komponenter genom att investera i en fabrik i regionen Dewa, cirka 60 kilometer från Pithampur. Fabriken ska leverera samtliga komponenter till växellådor och axlar till fabriken i Pithampur och har också många externa kunder som bland annat Caterpillar och John Deere.

– Vi satsar på att bli en stor leverantör till Volvo Powertrain under de kommande åren, säger Sudhee Ranjan Mukherjee, ansvarig för Eicher Engineering Components.

Landets första testbana för tunga fordon ska också byggas med hjälp av statliga pengar i området.

– Det kommer att bli ett bra komplement till våra egna testlabb och vi får möjlighet att utvecklas ytterligare, säger Rajesh Mittal.

Bildtext: I Indien levererar fordonsfabriken ofta lastvagnar med halv hytt. Kunden bygger på resten.

Läs mer i Global Magazine nr 1, 2011