Känner du årets unga ledare?

Känner du en ung ledare som tar ansvar utöver det vanliga? Eller stämmer beskrivningen rent av in på dig själv? Då har du möjlighet att skicka in en nominering eller anmäla dig själv till stipendiet Kompassrosen som delas ut av Ungt Ledarskap.

Volvokoncernen stöttar sedan flera år stiftelsen Ungt Ledarskap som arbetar för att lyfta fram betydelsen och bidra till utvecklingen av ledarskap som bygger på goda värderingar. Stipendiet Kompassrosen har instiftats som en del i det arbetet med Hans Majestät Konungen som ordförande för stipendiekommittén.

Stipendiet på 250 000 kronor går till unga kvinnor och män som oberoende av formell titel visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. Fram till den 31 januari 2011 är det möjligt att nominera andra eller dig själv.

http://www.ungtledarskap.se/ finner du mer information samt möjlighet till att nominera.