Uppdatering angående översvämningarna i Brisbane

Samtliga av Volvos anläggningar i Brisbane har lyckligtvis undvikit några allvarliga konsekvenser till följd av översvämningarna i nordöstra Australien. Dock är situationen för många av koncernens anställda fortfarande oklar.

Lastbilsfabriken i Wacol, Volvo Pentas återförsäljare och lastvagnars återförsäljare i norra Brisbane var anläggningarna som var mest hotade. Vattnet har nu börjat dra sig tillbaka och åtgärder vidtas nu för att kunna påbörja normal drift så snart som möjligt.

Dock är situationen för många av Volvos anställda fortfarande oklar, men det är uppenbart att många har påverkats. Under dagen arbetar personal inom Volvo Group Australia och ledningen för fabriken i Wacol med att försöka utvärdera effekterna för de anställda och se vilket behov av hjälp som kan finnas.

Volvo Truck Production Australia har omkring 470 anställda och förutom Volvo Lastvagnar och Mack Trucks finns anställda inom Volvo Financial Services, Volvo 3P, Volvo Logistics, Volvo Parts, Volvo IT och Volvo Group Australia.

Journalister som vill ha mer information, vänligen kontakta Carl Gärdén, Volvo Group Media Relations, 0733 898777 eller Jenny Björsne, Corporate Communications, Volvo Lastvagnar, 031 664523