SARTRE-projektets motorvägståg demonstreras för första gången

Att färdas i fordonskolonner kan vara det nya sättet att ta sig fram på motorvägar redan om tio år. Det EU-finansierade SARTRE-projektet har nu med framgång genomfört de första provningarna av tekniken på Volvos provbanor utanför Göteborg.
sartre_142x88.jpg

Motorvägståg (vehicle platooning) är, inom ramen för SARTRE-projektet, en kolonn av fordon med en professionell förare i ett ledfordon, tätt följt av flera andra fordon. Varje fordon mäter avståndet, hastigheten och riktningen och justerar efter fordonet framför. Samtliga bilar är helt frikopplade från varandra och kan lämna kolonnen när som helst. Väl inne i kolonnen kan förarna slappna av och göra annat medan motorvägståget fortsätter mot sin långväga destination.

– SARTRE är ett väldigt spännande projekt med möjlighet att spara bränsle och förbättra trafiksäkerheten i framtiden, säger Carl Johan Almqvist, trafik- och produktsäkerhetschef vid Volvo Lastvagnar.

I de genomförda provningarna ingick en lastbil som ledfordon och en personbil som följefordon som smidigt följde ledfordonet under körningen på landsvägsprovbanan.

Detta är första gången de EU-finansierade utvecklingsteamen inom SARTRE-projektet tillsammans testar sina system utanför simulatorerna.

– Det här är en avgörande milstolpe för det här viktiga europeiska forskningsprogrammet, säger projektsamordnaren för SARTRE, Tom Robinson på Ricardo UK Ltd.

– Motorvägståg kan ge högre trafiksäkerhet, bättre utnyttjande av vägkapaciteten, högre förarkomfort på längre resor samt lägre bränsleförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp. De deltagande företagen i SARTRE-projektet har med gemensamma krafter gjort stora framsteg mot en säker och effektiv teknik för motorvägståg.

Säkrare och bekvämare
Syftet med motorvägståg är att förbättra flera olika saker. I första hand trafiksäkerheten, eftersom det minskar betydelsen av den mänskliga faktorn, som orsakar minst 80 procent av alla trafikolyckor. För det andra sänker det bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen med upp till 20 procent. Dessutom är det bekvämt för förarna till följefordonen eftersom det frigör tid till annat än enbart körning. Eftersom fordonen färdas i hög hastighet på motorväg med luckor på endast några meter mellan fordonen kan motorvägstågen även bidra till mindre trafikstockningar.

Utvecklingen av tekniken är långt framskriden och systemet kan troligtvis börja användas inom några år. Något som kan ta betydligt längre tid är att få acceptans från allmänheten, samt få igenom en lagstiftning som innebär att 25 EU-länders regeringar ska anta likvärdiga lagar.

Volvo Lastvagnar deltar i SARTRE-projektet via Volvo Technology, en affärsenhet inom Volvokoncernen som utvecklar ny teknik och tar fram nya koncept. Ledfordonet i provningarna som genomförts är en Volvolastbil.

– En professionell och välutbildad förare som leder motorvägståget är mycket viktigt för säkerheten i projektet, säger Erik Nordin på Volvo Technology.

Föraren av en Volvolastbil har också stöd av den allra senaste säkerhetstekniken – alkolås, uppmärksamhetsassistans, kollisionsvarning och elektroniska stabilitetssystem, som bidrar till att höja förarnas uppmärksamhet och minimera antalet olyckor.

– Dessutom arbetar Volvo Technology med utveckling och installation av olika typer av hjälpmedel som höjer trafiksäkerheten ytterligare, säger Erik Nordin.

17 januari 2011

Se filmen 

Direktlänk till bilder

Fakta om ledlastbilen: – Volvos automatiserade säkerhetslastbil

 • FH 6x2 jämnlastbil med 13-litersmotor
 • Den har samtliga säkerhetssystem som Volvo Lastvagnar idag erbjuder, bland annat ESP (elektroniskt stabilitetssystem), Lane Keeping Support, Driver Alert Support, Lane Change Support samt Adaptive Cruise Control.
  Mer information påYouTube om:
  ESP
  LKS
  DAS
  LCS
  ACC   
 • Den är också utrustad med säkerhetssystem som för närvarande testas i olika EU-finansierade forskningsprojekt, exempelvis HAVEit och Intersafe2.

Om SARTRE-projektet
SARTRE står för Safe Road Trains for the Environment. Projektet delfinansieras av EU-kommissionen inom EU:s sjunde ramprogram och leds av Ricardo UK Ltd som ett samarbete mellan följande företag: Applus Idiada and Robotiker-Tecnalia från Spanien, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) från Tyskland samt de svenska företagen SP Technical Research Institute, Volvo Personvagnar och Volvo Technology.

Syftet med SARTRE är att arbeta för en radikal förändring av persontransporter genom att utveckla säkra och miljövänliga motorvägståg (fordonskolonner). Systemet utvecklas i prototypform för att underlätta ett säkert införande av motorvägståg på befintliga allmänna motorvägar med total samverkan med fordon som inte ingår i fordonskolonnerna.

Projektet är inriktat på de tre grundläggande frågorna inom transporter: miljö, säkerhet och trafikstockningar. Samtidigt ska det öka förarnas acceptans genom att erbjuda ökad förarkomfort. Målen för SARTRE kan sammanfattas på följande sätt:

 1. Att ta fram acceptabla strategier för motorvägståg som gör det möjligt att använda sig av allmänna motorvägar utan att vägen och vägens infrastruktur behöver förändras.
 2. Att förbättra, utveckla och integrera teknik för ett prototypsystem för motorvägståg så att de definierade strategierna kan utvärderas under verkliga förhållanden.
 3. Att visa hur användningen av motorvägståg kan leda till förbättringar när det gäller miljö, säkerhet och trafikflöde.
 4. Att visa hur en ny affärsmodell kan användas för att uppmuntra användning av motorvägståg och ge fördelar för såväl dem som ansvarar för ledfordonet som dem som abonnerar på tjänsterna.

Om testerna lyckas förväntas SARTRE innebära stora fördelar. Den beräknade minskningen av bränsleförbrukningen vid användning av fordonståg på motorvägar i hög hastighet är cirka 20 procent, beroende på fordonens avstånd och formering. Säkerhetsfördelarna ligger i ett minskat antal olyckor som orsakas av förarnas handlande och trötthet. Den befintliga vägkapaciteten kommer också att utnyttjas mer effektivt, vilket kan ge kortare restider. För dem som använder tekniken kommer de praktiska fördelarna att vara betydande i form av smidigare, mer förutsägbara och billigare körningar, som i sin tur kan ge mer fritid. SARTRE-projektet startade formellt i september 2009 och sträcker sig över tre år. http://www.sartre-project.eu/

För ytterligare information, kontakta:       
Jenny Björsne, Corporate Communications, tel +46 70 9308300, e-mail
jenny.bjorsne@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 4127, e-mail
marie.vassiliadis@volvo.com