Renault och Industrivärden föreslår möjlighet till frivillig konvertering av Volvos A-aktier

AB Volvos två största ägare, Renault S.A. och Industrivärden, har i ett brev till AB Volvos styrelse inför årsstämman den 6 april i år, föreslagit ett tillägg till AB Volvos bolagsordning som möjliggör frivillig konvertering av aktier av serie A till aktier av serie B. En ändring av bolagsordningen förutsätter bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av både aktier och röster vid stämman.
I brevet föreslår de båda ägarna ett införande av en ny klausul i AB Volvos bolagsordning som gör det möjligt för ägare av aktier av serie A att vid begäran hos Volvos styrelse kunna omvandla aktier av serie A till aktier av serie B.

Renault S.A. äger aktier i Volvo motsvarande 6,8 procent av utestående kapital och 17,5 procent av utestående röster. Industrivärden äger aktier motsvarande 4,6 procent av utestående kapital och 11,1 procent av utestående röster.

2011-01-27

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB