Korrigering angående nytt antal röster i AB Volvo

På grund av en felaktig kommatering kom det totala antalet röster i AB Volvo att anges felaktigt i den release angående nytt antal röster som skickades ut kl. 08.30 idag. Felet gäller både den svenska och den engelska releasen. Den korrekta siffran för antalet röster i bolaget är 818 201 258,60.
Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 3 232 011 A-aktier till sammanlagt 3 232 011 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag torsdag den 30 juni, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 aktier i AB Volvo. Av dessa är 672 621 374 A-aktier och 1 455 798 846 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 818 201 258,60.

2011-06-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 20 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 20 KB