Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 6 april 2011 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.
AB Volvo Annual General Meeting 2011

Den som önskar deltaga i årsstämman måste dels vara registrerad som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 31 mars 2011, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till AB Volvo senast den 31 mars 2011. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske tidigast från och med den 7 mars 2011 per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm, eller på http://www.volvogroup.com/ alternativt http://www.volvokoncernen.se/.

Kallelsen till årsstämman kommer att utfärdas den 7 mars genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida http://www.volvogroup.com/ alternativt http://www.volvokoncernen.se/.

AB Volvo avser inte att hålla någon presskonferens med anledning av stämman, men ledamöter av styrelsen kommer att stanna kvar en stund efter stämmans slut för att svara på frågor från medierna. Pressrummet kommer att finnas i anslutning till stämmolokalen.

Massmedier som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-66 11 27 alternativt 031-66 13 73.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!
AB Volvo

2011-03-06, informationen lämnades till media för offentliggörande kl 18.00.