Volvo CE planerar investera 100 miljoner dollar i Nordamerika

Volvo Construction Equipment planerar att investera 100 miljoner dollar i Nordamerika och koncentrerar all försäljningsverksamhet till Shippensburg.
Under de kommande åren planerar Volvo CE att investera 100 miljoner dollar i den amerikanska anläggningen i Shippensburg, Pennsylvania, och starta produktion av hjullastare, grävmaskiner och ramstyrda dumprar i Nordamerika. Dessutom flyttar det nordamerikanska huvudkontoret för försäljningen och Volvo Rents till Shippensburg senast i september 2012 från Asheville i North Carolina.

”Vi vill när det är möjligt tillverka produkterna så nära våra kunder som vi kan”, säger Olof Persson, VD för Volvo Construction Equipment. ”Den globala efterfrågan för Volvos anläggningsmaskiner ökar och vi behöver investera för att möta efterfrågan. Leveranstiden till våra kunder kommer att förkortas när vi istället producerar Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och grävmaskiner i Shippensburg. Vi kommer att arbeta nära våra lokala leverantörer för att öka andelen nordamerikanska komponenter i våra produkter, vilket kommer att leda till en minskad valutaexponering”.

Ett nytt democenter kommer att byggas i Shippensburg. Dessutom ska Volvo CE uppföra en ny kontorsbyggnad på området för att ge plats åt huvudkontoret för den nordamerikanska försäljningsorganisationen, Volvo Rents och ett utbildningscentrum.

Alla anställda i Asheville, North Carolina, erbjuds att flytta med till Shippensburg. Omkring 220 anställda omfattas av flytten som ska genomföras senast i september 2012. En utförlig plan för omlokaliseringen är under utveckling.

Sedan förvärvet av anläggningen i Shippensburg 2007 har Volvo Construction Equipment fortsatt att investera på plats och i juni 2010 avslutades en utbyggnad på drygt 18 580 kvadratmeter som kostat 30 miljoner dollar för att förbättra produktionsflödet och ge plats åt produktionen av Volvos väghyvlar.

Produktionen av Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och grävmaskiner i Shippensburg kommer inte att ha någon nämnvärd påverkan på befintlig produktion på andra orter. Det kommer också att ytterligare förbättra konkurrenskraften och lönsamheten för verksamheten totalt.

2011-03-15

For ytterligare information kontakta:
Klas Magnusson, +32 2 482 5065,
klas.magnusson@volvo.com  
Beatrice Cardon, +1 828 650 2183,
beatrice.cardon@volvo.com

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB