Olof Persson ny koncernchef för Volvo

AB Volvos styrelse har beslutat utse Olof Persson, 46, idag vd för Volvo Construction Equipment, till ny vd och koncernchef för Volvo. Olof Persson tillträder som vd för AB Volvo och chef för Volvokoncernen den 1 september i år då Leif Johansson, som tidigare meddelats, går i pension. Från och med den 1 maj kommer Olof Persson att gå in som vice vd och ställföreträdande koncernchef.
olof_persson_pressrelease_142x88.jpg

”Olof Persson har under sin tid på Volvo Aero och Volvo Construction Equipment både skaffat sig den rätta erfarenheten och visat prov på egenskaper som gör honom mycket lämplig att ta över som vd för AB Volvo och chef för Volvokoncernen och ersätta Leif Johansson som strategiskt utvecklat företaget och ökat försäljningen samtidigt som han bibehållit företagets värderingar”, säger Louis Schweitzer, Volvos styrelseordförande.

”Det är naturligtvis både hedrande och en stor utmaning att få chansen att leda Sveriges största företag”, säger Olof Persson. ”Volvo är ett företag med fantastiskt kunniga och engagerade medarbetare, med en unik kultur och med många mycket starka och spännande varumärken och jag ser verkligen fram emot uppgiften.”

AB Volvos styrelse har under en tid gått igenom ett stort antal kandidater, både interna och externa, i arbetet med att ta fram en ersättare till Leif Johansson. Att valet föll på Olof Persson beror bland annat på hans erfarenhet av att leda stora, globala organisationer och på hans framgångar som vd för två av Volvokoncernens dotterbolag.

”Olof Persson har gjort en strålande insats som vd för först Volvo Aero och sedan Volvo Construction Equipment”, säger Louis Schweitzer. ”Under hans tid på Volvo Construction Equipment har han mitt under finanskrisen lyckats omstrukturera företaget och göra det till ett av de mest framgångsrika inom sin bransch både sett till lönsamhet och storlek – det är ingen liten bedrift.”

Från och med 1 maj kommer Olof Persson att gå in som ställföreträdande vd för AB Volvo tillika ställföreträdande koncernchef under tiden fram till den siste augusti. Olof Perssons ersättare som vd för Construction Equipment kommer att tillkännages inom kort.

Olof Persson är utbildad ekonom och har en fil kand i business administration från högskolan i Karlstad. 

Han började sin karriär på ABB och har bland annat innehaft en rad chefspositioner inom AdTranz och Bombardier. I samband med att han 2006 utsågs till vd för Volvo Aero kom han också att bli medlem av Volvos koncernledning.

Curricculum Vitae – Olof Persson

Född 1964
Fil kand i Business Administration
Medlem av Volvos koncernledning sedan 2006
Gift, tre barn
Bor sedan 2008 i Bryssel där Volvo Construction Equipment har sitt huvudkontor

2008 – 2011 Vd, Volvo Construction Equipment
2006 – 2008 Vd, Volvo Aero
2004 – 2006 President, Division Mainline and Metros, Bombardier

2011-03-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Viktig information angående pressträff:
Idag kl. 10.00 kommer det att anordnas en pressträff på Berns Salonger i Stockholm, där bland annat Olof Persson och AB Volvos styrelseordförande Louis Schweitzer medverkar. Journalister som är intresserade av att delta, vänligen ring Kina Wileke på telefon 031-66 12 32 alternativt 070-342 12 32. Det går även att följa pressträffen via en websändning. Mer information om websändningen finns på http://www.volvokoncernen.se/.

Bandad webbsändning från pressmötet

För bilder, besök Volvokoncernens bildbank.

Olof Perssons CV.