Volvo Lastvagnar inleder försäljning av tunga hybridlastbilar

Som ett led i Volvokoncernens satsning på hybridfordon startar nu Volvo Lastvagnar försäljning av tunga hybridlastbilar, Volvo FE Hybrid, på utvalda marknader i Europa. Hybridlastbilarna möjliggör bränslebesparingar på upp till 30 procent och lastbilarna kommer framförallt att användas som distributions- och soplastbilar i stadsmiljö.
Volvo FE Hybrid

Hybridtekniken lämpar sig bäst i tätbebyggda områden där antalet start och stopp är som flest. Volvo FE Hybrid är en så kallad parallellhybrid som innebär att energin från dieselmotorn och elmotorn kan utnyttjas samtidigt eller helt oberoende av varandra. Tekniken växlar automatiskt mellan de olika drivkällorna. Volvos hybridteknik är också utvecklad för att återvinna så mycket som möjligt av den energi som uppstår vid inbromsning. Ingen extra laddning från externa kraftkällor behövs. Eldriften medför också att ljudnivån sänks.

Beroende på körcykel kan de nya hybridlastbilarna spara mellan 15 och 20 procent bränsle och koldioxidutsläpp. Genom att ansluta en elektrisk kompaktor till de hybridiserade sopbilarna kan upp till 30 procent sparas.

”Att vi nu startar produktion av hybrider är oerhört inspirerande och viktig för vår fortsatta produktutveckling, eftersom någon form av hybridteknik kommer att finnas i de flesta lastbilar i framtiden. Hybriddrift är definitivt en viktig pusselbit för energieffektivare transporter, ”säger Claes Nilsson, chef för Volvo Lastvagnars Europadivision.

Lastbilarna kommer inledningsvis att tillverkas i begränsad produktion om cirka 100 fordon med start i juni. Dessa lastbilar kommer under 2011 till 2013 att levereras till kunder på utvalda marknader i Europa.

Volvokoncernen har under många år investerat i utveckling av hybridfordon och under 2010 startade Volvo Bussar serieproduktion av hybridbussar vid fabriken i Polen.

2011-03-29

För ytterligare information, kontakta Jenny Björsne, Corporate Communications,
tel +46  31  66 45 23 alt +46 709 308 300,
jenny.bjorsne@volvo.com

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 22 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 22 KB