Sveriges mest avancerade körsimulator till Göteborg

Sveriges mest avancerade körsimulator invigs den 18 maj i Göteborg. Körsimulatorn kommer att användas av Volvokoncernen för att fortsätta utveckla världens säkraste lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner, och stärker Göteborgs position som världsledande forskningscentrum inom fordonsindustrin.

”I en värld där regioner tävlar om att vara navet för utveckling stärker det här konkret vår och Sveriges konkurrenskraft inom avancerad fordonsforskning. Simulatorn är mycket konkurrenskraftig internationellt sett, och det är fantastiskt att vi får den till Göteborg”, säger Urban Wass, ansvarig för produkt- och trafiksäkerhet inom Volvokoncernen.

Volvokoncernen använder körsimulatorer främst för att undersöka hur förare reagerar i olika kritiska situationer, exempelvis för att studera hur lastbil och förare interagerar med varandra. Med ökad kunskap kan lastbilens säkerhetssystem utformas efter förarens beteende ännu bättre än idag.
Sveriges hittills mest avancerade körsimulator har funnits i Linköping och ägs av VTI, Staten väg- och transportforskningsinstitut. Den nya simulatorn, även den i VTI:s regi, kommer istället att finnas i Göteborg.

”Volvokoncernen har spelat en nyckelroll i att få en ny simulator till Göteborg, bland annat har vi hjälpt till på specialistnivå med kravspecifikationer. Vi har argumenterat för att svensk fordonsindustri behöver den här simulatorn, och lovat att Volvo kommer att belägga simulatorn med en rad utvecklingsprojekt”, säger Urban Wass. 

Utmärkande för den nya, avancerade simulatorn är främst att den ger en verklig känsla både vid bromsning och vid stora rattrörelser.  I den tidigare simulatorn tvingades man välja mellan att simulera känslan av att svänga eller att bromsa. Den nya simulatorn skapar en mer realistisk upplevelse och ökar möjligheten att skapa och studera situationer i både dagens och framtidens trafikmiljöer.

”Simulatorn ger oss möjlighet att studera förarreaktioner vid alla upptänkliga händelser, och vi kan också repetera exakt samma förlopp flera gånger och studera variationen i beteende mellan olika förare. Det är både säkert och kostnadseffektivt och ger oss djupare kunskap för att utveckla bästa möjliga säkerhetssystem”, säger Urban Wass.

Simulatorn kan användas exempelvis vid utvecklingen av broms- och styrsystem för att möjliggöra både säkrare och effektivare fordonskoncept.

Den kan också användas för att studera hur fordonet bäst förmedlar olika typer av information och varningar till föraren. I ett längre perspektiv kommer simulatorn att användas för att utveckla avancerade fordon som kan kommunicera med andra fordon, trafikanter och trafikmiljö.
”Mer avancerad säkerhetsutveckling än så här hittar man knappast på andra ställen i världen”, säger Urban Wass.

Körsimulatorn invigs på Lindholmen i Göteborg, i närvaro av bland andra Volvos koncernchef Leif Johansson och Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

2011-05-18

Ladda ner bild

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Wass, ansvarig för produkt- och trafiksäkerhet inom Volvokoncernen: 0739 028661
Karin Wik, presskontakt AB Volvo, 0703 241350

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB