Volvo Pentas fabrik i Vara CO2-neutral

Volvo Pentas motorfabrik i Vara drivs från och med i maj helt utan fossila bränslen. Därmed är driften av fabriken nu helt CO2-neutral.
Varafabriken tillverkar Volvo Pentas världsberömda dieselmotorer för fritidsbåtar och yrkesbåtar. Dessa innovativa och toppmoderna 4- och 6-cylindriga motorer har vunnit priser över hela världen för prestanda, komfort och miljöegenskaper.

Varafabrikens tillverkning av D4/D6 håller lika hög klass som själva motorerna – inte minst miljömässigt. Fabriksledningen har tillsammans med engagerade medarbetare bedrivit ett systematiskt arbete för att minska fabrikens miljöpåverkan och energikostnader. I detta arbete har fabriken tagit sig an AB Volvos utmaning till samtliga fabriker inom koncernen att energieffektivisera och fasa ut fossila bränslen.

Ventilationsanläggningen har bytts ut, miljöutbildningar har genomförts, tryckluftsdrivna verktyg har ersatts med eldrivna, belysningssystem har automatiserats etc. En lång rad av åtgärder som har bidragit till en alltmer energieffektiv produktion.

Under 2011 invigdes en ny panncentral och i denna eldar Varafabriken med biobränsle i form av pellets istället för de cirka 400 kubikmeter olja som fabriken tidigare har förbrukat per år. Under våren har dessutom ett treårsavtal slutits om leveranser av s.k. grön el (vattenkraftsproducerad) från Vattenfall – och därmed bedrivs från och med nu tillverkningen i Varafabriken helt CO2-neutralt.

”Användningen av fossila bränslen för drift av fabriken har helt upphört och det känns riktigt bra. Vi har de senaste åren jobbat väldigt målmedvetet med miljöförbättrande åtgärder och det har gett resultat, ”säger Jens Lauridsen, miljösamordnare i Volvo Pentas fabrik i Vara.

Totala energianvändningen i Varafabriken har minskat med cirka 40 procent sedan 2003 och arbetet fortsätter för att åstadkomma ytterligare effektiviseringar. Nästa steg innebär bland annat att se över möjligheterna att återvinna värme från motorprovningen.

2011-05-25

För ytterligare information, vänligen kontakta Jens Lauridsen, telefon: 031-3228191, miljösamordnare i Vara, eller e-post: jens.lauridsen@volvo.com