Effektivare logistik minskade Volvokoncernens koldioxidutsläpp med 22 procent

Mellan 2006 och 2010 minskade koldioxidutsläppen från Volvokoncernens transporter av gods och produkter i Europa med 22 procent, mätt i genomsnittligt antal gram koldioxid per ton och kilometer. Det visar en rapport från Volvo Logistics, Volvokoncernens logistikföretag, som utvecklar och köper in transportlösningarna. Rapporten sammanfattar resultatet av det arbete som började med att Volvo Lastvagnar och Volvo Logistics utmanade transportörerna år 2008. Minskningen omfattar även transporter åt Volvo Personvagnar.
Volvo Logistics is using extra long vehicles for transports from the Volvo terminal
Bland Volvokoncernens transportörer i Europa ökade andelen lastbilschaufförer som hade fått teoretisk och praktisk utbildning i att köra bränslesnålt till 74% år 2010. Samtidigt har åkeriernas lastbilar under de senaste åren fått modernare motorer som förbrukar mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid. Dessutom används lastutrymmet effektivare så att mer gods kan transporteras vid samma tillfälle. Alla dessa faktorer har bidragit till att minska de totala utsläppen av koldioxid per ton och kilometer från Volvokoncernens transporter, som i de flesta fall sker med lastbil på landsväg, men också via sjöfart och järnväg.

I Sverige används redan 25,25 meter långa fordon vilket gör vägtransporterna effektivare jämfört med i många andra delar av Europa. Sedan 2007 har koldioxidutsläppen från Volvokoncernens lastbilstransporter inom ett industriområde i Göteborg minskat ytterligare med hjälp av ännu längre fordon som transporterar mer gods vid varje körning. Volvo Logistics använder Sveriges längsta lastbilsekipage, ett 32 meter långt fordon, för transporter mellan Volvokoncernens terminal och hamnen i Göteborg. Fordonet kan transportera två 40-fots containrar istället för en, vilket minskar utsläppen av koldioxid per ton och kilometer. Nästa steg kan bli att använda ett 48 meter långt fordon som kan transportera upp till tre 40-fots containrar, vilket skulle minska koldioxidutsläppen ytterligare.

Volvokoncernen har dessutom minskat sina koldioxidutsläpp i Europa genom att komplettera landsvägstransporter med fler sjötransporter och tågtransporter i de fall när hamnar och järnväg klarar de höga kraven på tillförlitlighet och precision. Sjötransporter av gods och produkter kan till exempel numera ske mer effektivt eftersom ett av de rederier Volvo anlitar har förlängt sina fartyg. Ett annat exempel är Viking Rail, ett tågkoncept som lanserades av Volvo Logistics 2008 för transporter mellan Tyskland och Sverige. Det gör det möjligt att lasta trailers på lågbyggda järnvägsvagnar i södra Tyskland, koppla samman vagnarna till hela tåg i norra Tyskland och sedan köra tågen till Göteborg. Där lastas godset om och transporteras med lastbil till slutdestinationen. 

”I de flesta fall är landsvägstransporter det enda effektiva alternativet och därför arbetar vi tillsammans med våra transportörer för att minska miljöpåverkan från transporterna. Dessutom vill vi finna fler lösningar för integration av transporter via landsväg, järnväg och sjö. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen från våra transporter i Europa med 30 procent fram till år 2015, med år 2006 som utgångspunkt”, säger Susanna Hambeson, miljöchef på Volvo Logistics.

Ladda ner pressbilder:
G2011_1078
För att ytterligare minska CO2-utsläppen per ton och kilometer använder Volvo Logistics extra långa fordon för transporter från Volvoterminalen till hamnen i Göteborg
G2011_1079 
Susanna Hambeson, miljöchef, Volvo Logistics

2011-05-25

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanna Hambeson, miljöchef, Volvo Logistics, tel 031-3233540
Anders Vilhelmsson, informationschef, Volvo Logistics, tel 031-322 38 79
 
 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB