Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 1.748.245 A-aktier till sammanlagt 1.748.245 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Den 31 maj, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2.128.420.220 aktier i AB Volvo. Av dessa är 675.853.385 A-aktier och 1.452.566.835 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 821.110.068,50.

2011-05-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 9 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 9 KB