Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2011

På kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 8 november informerade vd och koncernchef Olof Persson om koncernens nya finansiella mål, som presenterades den 22 september i år, och om den nya organisationen som ska gälla från och med 2012. Han lyfte även fram den stora tillväxtmöjlighet han ser i den befintliga affären, som tillsammans med en ökad kostnadseffektivitet över tid kan ge koncernen potential att höja rörelsemarginalen med åtminstone 3 procentenheter, vilket kommer underlätta för koncernen att nå de nya finansiella målen.

”Volvokoncernen har det senaste decenniet haft en fantastisk utveckling”, säger Volvokoncernens vd och koncernchef Olof Persson.”Vi har byggt upp en affärsportfölj över hela världen, med starka varumärken, konkurrenskraftiga produkter och bra distributionskanaler. Vi tar nu nästa steg för att ytterligare ta tillvara möjligheterna i denna affärsportfölj. Bland annat ser vi en stor potential i att öka vår försäljning i Asien genom speciellt utvecklade och anpassade produkter för våra kunder i regionen.”

Volvokoncernens nya organisation för lastbilsverksamheten, med tre nya försäljnings-och marknadsorganisationer, syftar till att bättre utnyttja den globala potentialen hos produkter och varumärken. Vidare skapas en organisation för produktutveckling och inköp, och en organisation där all tillverkning samlas.

”Min avsikt med den nya organisationen är också att Volvokoncernen ska bli mer kostnadseffektiv och snabbfotad, med tydliga beslutsvägar och ökat kundfokus”, säger Olof Persson.

AB Volvos styrelse har tidigare beslutat om att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen för 2012. Ett av målen är att rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten och Volvo Penta varje år ska vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.

2011-11-08

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Wikforss, 031-66 11 27