Volvokoncernen strukturerar om sin lastbilsaffär och inför ny organisation

Volvokoncernen inför en ny organisation som bättre tar tillvara den globala potentialen hos produkter och varumärken inom lastbilsverksamheten. Bland annat kommer marknad och försäljning för samtliga lastbilsbolag att läggas i tre regionala organisationsenheter direkt under koncernchefen. På samma sätt förs också all produktutveckling och produktion av lastbilar och motorer in i två nya centrala organisationsenheter under koncernchefen.

”Vi gör det här för att få en mer snabbfotad och effektiv organisation med större fokus på våra kunder och varumärken”, säger Volvos koncernchef Olof Persson.

Den nya organisationen införs från och med den 1 januari 2012.

Organisationsförändringen presenteras idag för koncernens 150 högsta chefer vid ett möte i Göteborg.

”Volvokoncernen har haft en fantastisk utveckling det senaste decenniet och har vuxit till en verkligt global och ledande aktör inom framför allt tunga lastbilar, anläggningsmaskiner och dieselmotorer”, säger Olof Person. ”Men företag blir aldrig färdiga och nu är det dags att ta nästa steg, att genom en förbättrad samordning mellan våra lastbilsbolag och våra utvecklings- och produktionsenheter få ett ännu tydligare och ännu bättre fokus på våra kunder och varumärken.”

Från att tidigare ha varit uppdelat på fyra olika varumärkesbolag, Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack Trucks och UD Trucks, förs marknad, försäljning och varumärkesansvar inom lastbilsbolagen nu in i tre nya geografiska organisatoriska enheter direkt under koncernchef Olof Persson:

• Group Trucks Sales and Marketing Americas (omfattande hela Nord- och Sydamerika) med globalt ansvar för varumärket Mack under ledning av Dennis Slagle, idag chef för North American Trucks.

• Group Trucks Sales and Marketing EMEA (omfattande Europa, Mellanöstern och Afrika) med globalt ansvar för varumärkena Volvo och Renault under ledning av Peter Karlsten, idag chef för Volvo Powertrain och teknisk direktör för koncernen.

• Group Trucks Sales and Marketing APAC (omfattande Asien och Stillahavsregionen) med globalt ansvar för UD Trucks varumärke UD under ledning av Joachim Rosenberg, idag chef för ATO, Asia Truck Operations.

Ansvaret för koncernens olika samriskbolag på lastbilssidan kommer att samlas till en ny organisatorisk enhet, Truck Joint Ventures, under ledning av Pär Östberg, idag ansvarig för Trucks Asia. Även Truck Joint Ventures kommer att ligga direkt under koncernchef Olof Persson.

Produktutveckling samt inköp och produktion vad gäller lastbilar och motorer, som idag Volvo 3P och Volvo Powertrain är ansvariga för, förs in i två nya organisatoriska enheter direkt under koncernchef Olof Persson:

• Produktplanering och produktutveckling samt inköp för lastbilar och motorer läggs i en ny global utvecklings- och inköpsorganisation, Group Trucks Technology, under ledning av Torbjörn Holmström, idag chef för Volvo 3P.

• All produktion av lastbilar och motorer samt logistiktjänster läggs i en ny global produktionsorganisation, Group Trucks Operations, under ledning av Mikael Bratt, idag koncernens finanschef.
 
Produktion, produktplanering och produktutveckling för affärsområden som inte ingår i lastbilsverksamheten kommer att ligga kvar hos respektive affärsområde.

Vad gäller övriga affärsområden görs följande förändringar:

• Håkan Karlsson, idag vd för Volvo Bussar, blir styrelseordförande för Volvo Aero, Volvo Bussar, Volvo Penta och för ett nyinrättat affärsområde, Governmental Sales. Chef för Governmental Sales blir Stefano Chmielewski, idag vd för Renault Trucks. Cheferna för samtliga dessa affärsområden kommer att rapportera till Håkan Karlsson som kommer att fortsätta rapportera till koncernchef Olof Persson.

• Håkan Karlsson kommer även att vara styrelseordförande för Volvo Construction Equipment vars chef Pat Olney fortsätter att rapportera till koncernchef Olof Persson.

Anders Osberg, idag chef för Volvo Treasury, efterträder Mikael Bratt som ny finanschef och rapporterar till koncernchef Olof Persson. Nytt för finansfunktionen är att Osberg också kommer att bli ansvarig för Volvo Financial Services och Volvo IT. 

 I samband med införandet av den nya organisationen sker också en del förändringar av Volvos koncernledning i övrigt enligt följande:

Staffan Jufors, vd för Volvo Lastvagnar, går i pension vid årsskiftet. Satoru Takeuchi, fortsätter i sin roll som vd för det legala bolaget UD Trucks.

Stefan Johnsson, idag ansvarig för HR och ett antal affärsenheter, lämnar sina nuvarande arbetsuppgifter den sista december i år. Kerstin Renard, HR-ansvarig under Stefan Johnsson, tillträder den 1 januari en nyinrättad tjänst som HR-direktör direktrapporterande till Olof Persson.

Informationsdirektör Per Löjdquist lämnar sin post vid halvårsskiftet nästa år men kvarstår som rådgivare till den sista december 2012 då han går i pension. Ny informationsdirektör blir Mårten Wikforss, idag ansvarig för Media Relations & Corporate News på AB Volvo.

Vid årsskiftet införs också två nya roller direkt under Olof Persson, en strategichef samt en Chief Information Officer, CIO.

Till chef för strategi har utsetts Karin Falk, idag chef för affärsenheten NAP, Non-Automotive Purchasing. Till CIO har utsetts Magnus Carlander, idag chef för Volvo IT.

Övriga ledamöter inom koncernledningen, Eva Persson, chefsjurist, och Jan-Eric Sundgren, chef för Public Affairs, kvarstår inom koncernledningen med nuvarande ansvarsområden.

”Samtidigt som vi får en föryngring av koncernledningen får vi också in fler kvinnor vilket är mycket glädjande”, säger Olof Persson. ”Jag får en oerhört kompetent koncernledning med bra bredd och med mer än 60 års samlad utlandserfarenhet. Jag ser verkligen fram emot att arbeta ihop med dem.”

Volvos koncernledning från den 1 januari 2012:

 Namn - Ansvarsområde:    
  
  Olof Persson - Koncernchef      
  Dennis Slagle - Region Americas       
  Peter Karlsten - Region EMEA      
  Joachim Rosenberg* - Region APAC      
  Mikael Bratt - Group Trucks Operations      
  Torbjörn Holmström* - Group Trucks Technology      
  Pär Östberg - Truck Joint ventures      
  Pat Olney - VCE      
  Håkan Karlsson - Business Areas      
  Anders Osberg* - Finance and Business Support       
  Eva Persson, Legal      
  Kerstin Renard* - Human Resources      
  Karin Falk* - Group Strategy      
  Magnus Carlander* - CIO      
  Per Löjdquist** - Communication      
  Jan-Eric Sundgren - Public Affairs
        
  * Nya medlemmar av koncernledningen          
  ** Lämnar den 1 juli 2012. Ny informationsdirektör blir Mårten Wikforss     

2011-10-04

Ladda ner bilder på de nya medlemmarna av koncernledningen - välj Press images

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705 59 11 49