Klimatforskare får Volvos Miljöpris

Professor John Schellnhuber har utsetts till årets mottagare av Volvos Miljöpris. Han är världsledande forskare inom det komplexa forskningsområde som beskriver vad som påverkar den globala miljön.

Juryn för Volvos Miljöpris skriver i sin prismotivering: ”I skapandet av en mångsidig, interdisciplinär forskning som kan möta de mest skrämmande klimatutmaningar som mänskligheten har ställts inför, finns ingen som bättre än John Schellnhuber kan bidra med internationellt ledarskap för att utveckla och applicera vetenskapliga rön för politiker och beslutsfattare”.

Studier av miljön på global nivå är en av de snabbast växande grenarna inom miljöforskningen. Under de senaste decennierna har forskare alltmer förstått att mänsklig aktivitet starkt påverkar klimatet på global nivå. Därmed har problemställningarna kring miljön fått en radikalt ny framtoning, där hänsyn till den mänskliga aktiviteten blivit en viktig aspekt.

Professor Schellnhuber är föreståndare av Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Han är även professor i teoretisk fysik vid universitetet i Potsdam utanför Berlin samt gästprofessor vid Santa Fe Institute i USA. Det var hans intresse för kaosteori som ledde in honom på klimatområdet och han har på tyska regeringens uppdrag byggt upp PIK, ett ledande internationellt center inom hållbarhetsforskning.  Hans bidrag till vetenskapen om hållbarhet på global nivå har gjort honom till en av ledarna i världen inom detta komplexa forskningsområde.

“Han utgår från en rigorös, kvantativ bakgrund för forskning inom området Earth System Science” skriver Volvos miljöpris jury i sin motivering. Schellnhuber har därigenom krattat manegen för internationell utveckling av området. Det är han som har utvecklat välkända begrepp som ”tipping elements”, som beskriver bitar av det globala systemet som kraftigt kan förändras av mänsklig påverkan samt bruket av ”glödande kol-digagram” för att illustrera riskerna med global uppvärmning. Som ordförande för Wissenschaftlicher Beirat des Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) var han ansvarig för en rapport som presenterade idéerna om ett 2-gradigt mål för att minska global uppvärmning, detta för att om världens medeltemperatur ökar med mer än 2 grader Celsius anses jorden inte längre vara ett säkert ställe att bo på - ett mål som sedan har plockats upp av politiker världen över.

Forskning om global miljöpåverkan är centralt för många olika specialiserade forskningsområden och för politik. Schellnhuber har under nära tjugo år verkat för att bygga broar mellan vetenskap och politik för att klara utmaningarna med långsiktig hållbarhet. Schellnhuber har agerat rådgivare åt bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel, brittiska före detta premiärministern Tony Blair och EU:s president Manuel Barroso.

Han har bland annat tagit initiativ till en serie symposier med nobelpristagare, kallade Global Sustainability – A Nobel Cause, där nobelpristagare från fysik, kemi, medicin, ekonomi och litteratur samt ledande experter inom hållbarhetsforskning samlas för att diskutera vägar till en hållbar framtid. Deltagarna överlämnade ett memorandum till FN:s generalsekreterares High Level Panel on Global Sustainability.

Liksom klimatet själv är klimatforskning väldigt svårgreppbart. Men Schellnhuber är optimist: 

– Jag har studerat kaosteorier och metoderna att bearbeta komplexa samband blir allt bättre. Därmed blir vi allt bättre på att tidigt kunna förutse konsekvenserna för miljön på global nivå.

2011-09-08

Bild från Volvos bildgalleri

För mer information om Volvos Miljöpris och årets pristagare, kontakta professor Carl Folke, tel 0708-45 01 02 eller professor Thomas B. Johansson, tel 0733-22 57 00

Volvos Miljöpris är ett årligt miljöpris som delas ut till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter eller uppfinningar inom miljö‐och hållbarhetsområdet. Priset har finansierats av Volvo men delas ut av en oberoende stiftelse. Priset består av ett diplom, en glasskulptur och en prissumma om 1,5 miljoner svenska kronor. Sedan priset delades ut första gången har det tilldelats 38 personer. Bland pristagarna finns många kända namn, varav tre också fått Nobelpriset.
Mer information om Volvos Miljöpris: http://www.environment-prize.com/