"Jag blir frustrerad när det går för långsamt"

I mars blev det känt att Olof Persson, vd på Volvo Construction Equipment, skulle ta över som koncernchef efter Leif Johansson. Tiden som följde blev intensiv, fylld av intervjuer och gratulationer.
Olof Persson - vd och koncernen, Volvokoncernen

Men nu är smekmånaden över.

- Jag är mycket ödmjuk inför den här uppgiften. För mig handlar det nu om hårt arbete, säger han.
Ett arbete som till en början går ut på att skaffa sig en bild över koncernen i sin helhet, av produkter och produktion och inte minst koncernens olika varumärken som han beskriver som en oerhört ”viktig tillgång”.

Exakt vad som händer efter tillträdet är för tidigt att säga, enligt Olof. Han är, som han själv uttrycker det ”mitt uppe i arbetet med att lära sig koncernen och att lägga pussel”.

- Volvokoncernen har utvecklats enormt de senaste åren och jag vill fortsätta det arbetet. Jag är imponerad av alla anställda jag möter och deras proffessionalism och stora engagemang för produkterna, bolaget och de egna arbetskamraterna. Vi har en stark kultur som sitter hårt förankrad i organisationen och tre kärnvärden som vi defenitivt ska bevara, säger han.

- Men en organisation står aldrig stilla, den blir aldrig färdig och det kan alltid göras förbättringar, konstaterar han.

För Olof Persson handlar förbättringarna mycket om effektivitet. Ett ord som han återkommer till flera gånger.

- Det kommer att bli fokus på effektivitet. Det kan jag säga redan nu. Ordet effektivitet för mig är enbart positivt – det handlar om smartare, inte hårdare arbete, om att undvika omvägar och resursslöseri. Jag är övertygad om att alla vill arbeta effektivare, säger han och tar beslutsprocessen som ett exempel.

- Vi arbetar i en stor global organisation och jag tycker det är viktigt att vi blir mer snabbfotade när det gäller att genomföra fattade beslut. Annars är risken stor att vi fastnar i komplicerade, tidsödande processer, säger han.

En av de viktigaste arbetsuppgifterna som Olof ser just nu är att kommunicera den långsiktiga strategin så att koncernens alla anställda ser helheten.

- Det här är en fråga som engagerar mig djupt. Ett företags strategi ska inte vara superhemlig och gömmas undan i några pärmar på ett kontor. Även om vissa delar självklart är känsliga måste huvuddelen av strategin diskuteras och förklaras. Medarbetarna måste ha hela verktygslådan för att kunna se framåt och få en tydlig målbild, säger Olof som menar att det ger organisationen styrka när de anställda kan komma till jobbet och veta vad som förväntas av dem och hur de kan bidra och påverka. Det om något leder till engagerade medarbetare, tror han.

- När alla förstår vad strategin innebär och hur våra produkter anpassas till samhällsutvecklingen så ger det en känsla och en stolthet som är viktig för hela koncernen, säger han.
Samarbetet mellan affärsområdena och affärsenheterna bör bli bättre enligt Olof. Han vill se mer av synergier, mer koordinering av produktutvecklingen och mer samordning.

- Återigen handlar det om att det vi gör ska vi göra effektivare.

Även i relationen med kunderna vill han se en effektivare organisation.

- Det ultimata beviset på att vi lyckas är hur många produkter kunderna köper och hur väl vi tillgodoser deras behov. Vi måste alltid ligga steget före och vara lyhörda för vad kunderna vill ha.
Vi gör ett bra jobb där redan idag, men det kan alltid bli bättre. Kunderna och deras behov kommer självklart även i fortsättningen att vara i fokus, säger han.

Något annat som Olof kommer att prioritera är arbetet med koncernens varumärken.

- Vi måste ta till vara på dem och ha en tydlig strategi för hur vi skall fortsätta utveckla dem.
På frågan om hans bra och dåliga sidor svarar Olof att en mindre bra egenskap är att han är otålig.

- Jag kan ibland bli lite frustrerad när det går för långsamt med genomförandet av beslut till exempel.
En bra sida han ser hos sig själv är att han är informell och tydlig. Dessutom ser han sin erfarenhet av att leda globala företag med många människor som en fördel.

- Jag tror att det har gett mig en förståelse för olika kulturer och för hur viktigt det är att se på saker från olika perspektiv.

Olof Persson
Ålder: 47 år
Familj: Fru och tre barn
Aktuell: Tillträdde som ny koncernchef efter Leif Johansson den 1 september.
Tid på Volvo: Började som vd på Volvo Aero 2006 och blev efter det vd på Volvo CE från 2008.

Besök Global Magazine, Volvokoncernens personaltidning