Volvo IT lanserar ny samåkningstjänst

Startar inte bilen på morgonen så kan hjälpen finnas nära. En ny funktion i web- och mobiltjänsten Commute Greener visar om det finns andra människor i närheten med samma resväg. Genom att skicka iväg en förfrågan om samåkning till någon av dessa kan problemet snabbt vara löst. Tjänsten kan också hjälpa till att hitta en cykelkamrat eller tider till den bästa bussförbindelsen.
Magnus Kuschel

Commute Greener har tagits fram av Volvo IT för att minska koldioxidutsläppen genom smartare pendling. Nu utökas tjänsten med en ny funktion kallad Ride Share, som hjälper till att knyta ihop personer med samma resmönster.

Tjänsten är gratis för privatpersoner och laddas ner till iPhone från App Store och det finns även en lösning för andra mobiltelefoner.

”Genom att registrera sitt vanliga sätt att resa till och från jobbet får du en utgångspunkt för en positiv förändring av det egna resbeteendet. På så sätt uppmuntras du till att sätta mål för att resa miljövänligare med positiva resultat även för hälsan och den egna plånboken,” säger Magnus Kuschel, ansvarig för Commute Greener på Volvo IT.

Det går även att sprida resultaten genom koppling till sociala medier, till exempel Facebook.

Utöver enskilda personer över hela världen används Commute Greener av företag och olika organisationer i Göteborg, New York City, San Fransisco Bay och Mexico City för att minska belastningen på miljö och vägar.

”Vi erbjuder certifiering av städer och organisationer som en del i deras sociala ansvarstagande och miljöledningssystem. Genom att använda Commute Greener kan organisationer som arbetar med transporter dessutom få tillgång till data om resmönster. På så vis kan de förbättra utnyttjandet av kollektivtrafiken och minska olika trafikproblem, ” fortsätter Magnus.

Att bilda grupper har visat sig vara ett bra sätt att skapa engagemang i företag och organisationer. Som en del av smarta klimatkampanjer har många lag som använt Commute Greener lyckats minska sina koldioxidutsläpp med mer än 30%.

Niklas Wahlberg, VD på Lindholmen Science Park, är en av de som har lanserat en kampanj som givit tydliga resultat.

”Vi korsbefruktar modern media, intelligenta transportsystem och mobilt internet. Det går att få direkta affärsresultat med Commute Greener såväl som att skapa bättre resbeteende. Tack vare en unik matchning ökar nu samåkningen och antalet nollutsläppsresor räcker ett helt varv runt jorden!”

2011-09-14

Fakta: Commute Greener!™ lanserades för mindre än två år sedan av Volvo IT som en web- och mobiltelefonbaserad tjänst för att mäta och motivera till minskade koldioxidutsläpp. Genom att logga sina egna resor kan man se vilka utsläpp man orsakar och framförallt  finna motivation att minska dem.  På köpet förbättras även hälsan och ekonomin. Commute Greener  utvecklas i ett öppet innovationssystem vilket innebär att många aktörer tillåts vara med, såsom kunder, studenter, forskare och olika aktörer.

Hemsidor:
Commute Greener: http://www.commutegreener.com/ 
Youtube demo om Ride Share: www.youtube.com/CommuteGreener Volvo IT: http://www.volvoit.com/
Lindholmen Science Park: http://www.lindholmen.se/

Bilder. Ange Commute Greener i sökfältet: http://icp.llr.se/CumulusE_Z/VolvoGroup_ImageGallery/Login2.jsp

Bildtext: Magnus Kuschel, ansvarig för Commute Greener, menar att utnyttjandet av ny teknik och sociala medier är viktigt för att styra om till ett klimatsmartare samhälle.

För ytterligare information, kontakta: Jan Strandhede, Corporate Communications, tel 031-323 37 15, jan.strandhede@volvo.com