Volvos Teknikpris för bränslesnålare hjullastare

Björn Brattberg och Sven-Åke Carlsson från Volvo Construction Equipment får Volvos Teknikpris 2012 för sitt arbete med OptiShift, ett system som minskar bränsleförbrukningen hos en hjullastare med upp till 15 procent. Priset delas ut den 4 april av Olof Persson, vd och koncernchef, i samband med AB Volvos årsstämma.

”Jag vet hur engagerade alla ingenjörer i vår koncern är i sitt arbete, och det är en stor glädje för mig att kunna belöna två av dem här idag för deras utveckling av OptiShift”, säger Olof Persson.

För kunden innebär OptiShift att bränsleförbrukningen kan sänkas med upp till 15 procent, samtidigt som slitaget på drivlinan blir mindre, vilket ger lägre driftskostnader. Dessutom gör mjukare växlingar att föraren får en behagligare arbetsmiljö. Andra fördelar är snabbare acceleration, bättre backtagning och kortare körcykeltider. OptiShift infördes som standard på större maskiner 2011.

”Genom skickligt ingenjörsarbete har årets pristagare, tillsammans med många kolleger, gjort en banbrytande insats. OptiShift är till stor nytta för våra kunder, samtidigt som den minskar påverkan på miljön”, säger Olof Persson.

Tekniskt sett består OptiShift-lösningen av två delar. När en hjullastare ska flytta en last från en punkt till en annan och kör transportsträckor kan en så kallad lock-up-funktion användas för att sänka varvtalet. Med OptiShift utnyttjas lock-up-funktionen under en större del av körtiden, vilket sparar bränsle.

När operatören ska byta körriktning känner OptiShift av hastighet, riktning och gaspådrag och bromsar automatiskt in maskinen. Det ger snabbare lastningscykler, mindre belastning på drivlinan, mjukare riktningsändringar och minskad bränsleförbrukning.


Volvos Teknikpris instiftades 1988 och delas i år ut för 25:e gången. Priset är ett uttryck för uppskattning av särskilt framstående tekniska insatser inom Volvokoncernen, vilka bidrar till den tekniska profileringen och stimulerar till insatser som för koncernens tekniska kompetens framåt.

4 april, 2012

Sven-Åke Carlsson, Olof Persson och Björn Brattberg på AB Volvos årsstämma:


Ladda ner bilder:
Volvo OptiShift technology, pic 1
Volvo OptiShift technology, pic 2
Volvo OptiShift technology, pic 3

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.