Volvokoncernen lanserar industriprogram för arbetslösa ungdomar

Volvokoncernen kommer att lansera ett ettårigt utbildningsprogram inom industriproduktion särskilt riktat mot arbetslösa ungdomar.

Sammanlagt handlar det om en satsning på 450 miljoner kronor under tre år som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning och en framtid inom produktionsindustrin.

”Volvokoncernen behöver ungdomarna och ungdomarna behöver jobb – det enkla sambandet är bakgrunden till vår satsning som vi ser som en investering för framtiden,” säger Olof Persson, chef för Volvokoncernen.

Totalt har Volvokoncernen ett 15-tal fabriker i Sverige som bygger och monterar allt från olika typer av anläggningsmaskiner och lastbilar till bussar, marin- och industrimotorer samt växellådor. Syftet med programmet är att ge fler unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen.

”Volvokoncernens svenska industriproduktion står sig väldigt väl i konkurrensen och är en av orsakerna till våra stora framgångar under de senaste decennierna”, säger Olof Persson. ”Men skall vi kunna fortsätta att framgångsrikt utveckla vår produktion och klara kommande pensionsavgångar, måste vi trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen och här spelar de unga en viktig roll. Och mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten känns det än mer motiverat med en sådan satsning.”

Programmet löper under 1 år och varvar teoretisk utbildning med praktik. Vid utbildningens slut får deltagarna ett utbildningsbevis som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att kunna klara ett produktionsjobb inom industrin. Volvokoncernen kommer inte att garantera deltagarna  någon anställning efter utbildningens slut men utbildningen är generell och ger deltagarna möjligheter även utanför Volvo. 

”Vi ser det här programmet som en investering, som ett sätt att se till att vi får fram fler unga välutbildade med rätt kompetens och erfarenhet för att kunna jobba inom produktionen hos oss eller något annat industriföretag”, säger Olof Persson.

Verkstadsklubben på Volvo välkomnar initiativet med ett industriprogram för arbetslösa ungdomar.

”Den höga ungdomsarbetslösheten kräver insatser från flera parter i samhället och här kan vi inom Volvokoncernen spela en viktig roll” säger Mikael Sällström, ordförande för Verkstadsklubben på Volvo, som också ser behovet av att få in flera unga inom produktion: ”Vi har en ökande medelålder bland våra anställda och ett program som det här ger utmärkta möjligheter att få till den föryngring vi behöver.”

Volvokoncernen avser att ta in 400 ungdomar varje år under tre år till en total kostnad av 450 miljoner kronor. Under utbildningstiden får ungdomarna avtalsenlig lön.

Volvokoncernen har precis inlett arbetet med att ta fram utbildningsplatser och utbildningsprogram och räknar med att kunna ta in de första deltagarna under senhösten 2012. Volvokoncernen kommer löpande att publicera mer detaljerad information om programmet, inklusive antagningstider och ansökningshandlingar, på sin svenska sajt, volvokoncernen.se.

2012-04-03

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.

För ytterligare information om utbildningsprogrammet, gå till http://www.volvokoncernen.se/
För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 89 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 130 KB