Halvårsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för 2012.

Halvårsrapporten och koncernrapporten finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 augusti 2012, kl 10:00.

2012-08-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-66 11 27 alt. 0739 02 55 44.