Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 3 543 931 A-aktier till sammanlagt 3 543 931 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 31 augusti, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 659 917 628 A-aktier och 1 468 502 592 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 806 767 887,20 baserat på antalet registrerade aktier.

2012-08-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-66 11 27 alt 0739-02 55 44
.