Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA certifierade enligt 2014 års utsläppskrav

EPA (The US Environmental Protection Agency) och NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) har certifierat Volvokoncernens samtliga lastbilar i USA av varumärkena Mack och Volvo i enlighet med de föreskrifter för bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser som kommer att gälla från och med 2014.

”Volvokoncernen strävar sedan länge efter att leda utvecklingen inom bränsleförbrukning samt att minska utsläppen från både våra anläggningar och våra produkter. Certifieringen visar att koncernen ligger i framkant vad gäller teknikutveckling och att utvecklingen kommer våra varumärken till gagn”, säger Dennis Slagle, Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing Americas.

Samtliga lastbilsmodeller av varumärkena Mack (2014) och Volvo (klass 8) uppfyller nu kraven för utsläpp av växthusgaser.

2012-12-12

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke
031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.

Ladda ner bilder från bildgalleriet:
Username: journalist
Password: journalist
Lastbilsmodeller Mack (2014): http://www.mackmediabank.com/ 
Lastbilsmodeller Volvo (klass 8): http://www.volvomediabank.com/