AB Volvo i forskningsprojekt för ökad trafiksäkerhet i Kina

AB Volvo är en av fem parter när ett nytt centrum för forskning kring trafiksäkerhet i Kina invigdes den 18 december i Peking. China Sweden Research Center for Traffic Safety innebär ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Kina inom transportområdet.

I Kina, som är världens största marknad för personbilar och tunga lastbilar, har trafiksäkerhetsfrågor blivit en allt viktigare fråga för såväl den kinesiska regeringen som för allmänheten. När den svenska näringsministern Annie Lööf besökte Kina i maj 2012 undertecknade den svenska och kinesiska regeringen en avsiktsförklaring om ett gemensamt forskningscentrum för trafiksäkerhet.

China Sweden Research Center for Traffic Safety invigdes den 18 december 2012 och ska driva forskningsprojekt med syfte att förbättra trafiksäkerheten i såväl Sverige som Kina. Redan nu pågår pilotprojekt där man bland annat studerar olyckor i Kina där lastbilar och bussar är inblandade. Centrumet ska även främja utbyte av teknologi och kunskap mellan länderna samt stödja regeringarnas beslut i frågor som rör trafiksäkerhet.

”Med säkerhet som ett av våra kärnvärden har Volvokoncernen lång erfarenhet av att jobba med trafiksäkerhetsfrågor. Kina är en viktig marknad och det här samarbetet gör bland annat att vi får bättre kunskap om trafiksituationen i landet samtidigt som vi kan bygga upp en betydelsefull erfarenhet av att i praktiken arbeta med kinesiska universitet, forskningsinstitut och myndigheter”, säger Jan-Eric Sundgren, ansvarig för Public Affairs på Volvokoncernen och fortsätter:

”Att regeringarna i båda länderna vill ha med Volvo i detta samarbete är ett tydligt bevis för koncernens ledande roll när det gäller fordons- och trafiksäkerhet.”

Utöver AB Volvo är de övriga samarbetsparterna Volvo Car Group, Chalmers Tekniska Högskola, the Chinese Ministry of Transport’s Research Institute of Highways och Tongji University.

2012-12-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Volvokoncernens presschef, Kina Wileke 031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.