Lastbilsleveranser november 2012

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november till 19 104 fordon. Detta var en minskning med 15% jämfört med samma månad föregående år.