Lastbilsleveranser januari 2012

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i januari till 15 647 fordon. Detta var en ökning med 2% jämfört med motsvarande period föregående år.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Leveranser

Januari

Förändring

Volvokoncernen

2012

2011

 

Europa

6 234

6 006

4%

    Västra Europa

5 148

5 175

-1%

    Östra Europa

1 086

831

31%

Nordamerika

3 144

2 587

22%

Sydamerika

1 183

1 414

-16%

Asien

4 055

4 357

-7%

Övriga marknader

1 031

913

13%

Totalt Volvokoncernen

15 647

15 277

2%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 733

2 333

-26%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 655

2 448

8%

Tunga lastbilar (>16t)

11 259

10 496

7%

Totalt Volvokoncernen

15 647

15 277

2%

 

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser under januari ökade med 5% till 6 822 lastbilar, jämfört med motsvarande period förra året.

Totalt uppgick leveranserna i Europa till 2 961 lastbilar i januari, en ökning med 6% jämfört med motsvarande period 2011. I västra Europa sjönk däremot leveranserna med 3% till följd av den fortsatt osäkra ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa.

På den ryska marknaden var efterfrågan på lastbilar fortsatt god och leveranserna i januari ökade till 285 lastbilar, jämfört med januari 2011 då 125 lastbilar levererades. Som helhet ökade leveranserna i östra Europa med 39% under januari.

I Sydamerika minskade  leveranserna i januari med 18% till 1 042 lastbilar till följd av planerade produktionsanpassningar i spåren av att nya och tuffare utsläppskrav införts från den 1 januari 2012, vilket påverkat efterfrågan.

I Nordamerika ökade leveranserna i januari med 15% till 1 582 lastbilar jämfört med januari 2011, trots senarelagda leveranser till följd av defekta komponenter levererade  till Volvo och till andra Nordamerikanska tillverkare. Detta förutspås påverka leveranserna även i februari månad för att därefter stabilisera sig. Efterfrågan är fortsatt god och drivs främst av ett behov hos många aktörer att förnya lastbilsflottorna och byta ut sina äldre lastbilar. Den låga bränsleförbrukningen hos Volvos motorer anpassade för avgaskraven US10 har tillsammans med växellådan I-shift ett fortsatt mycket positivt genomslag hos kunderna.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

Volvo Lastvagnar

2012

2011

 

Europa

2 961

2 805

6%

    Västra Europa

2 168

2 233

-3%

    Östra Europa

793

572

39%

Nordamerika

1 582

1 376

15%

Sydamerika

1 042

1 264

-18%

Asien

914

874

5%

Övriga marknader

323

184

76%

Totalt Volvo Lastvagnar

6 822

6 503

5%

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

139

130

7%

Tunga lastbilar (>16t)

6 683

6 373

5%

Totalt Volvo Lastvagnar

6 822

6 503

5%Mack
Leveranserna från Mack uppgick i januari till 1 594 lastbilar, en uppgång med 25 % jämfört med samma period föregående år. Trots att det finns tecken på förbättrad aktivitet inom energisektorn är den övergripande efterfrågan på anläggningslastbilar fortsatt svag. Mack har kompenserat den svaga efterfrågan genom ett ökat fokus på försäljningen av lastbilar för fjärrtransporter.

 

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

Mack

2012

2011

 

Nordamerika

1 467

1 149

28%

Sydamerika

66

105

-37%

Övriga marknader

60

22

173%

Totalt Mack

1 593

1 276

25%

Tunga lastbilar (>16t)

1 593

1 276

25%

Totalt Mack

1 593

1 276

25%

 

Renault Trucks
Leveranserna för Renault Trucks i januari ökade med 2% jämfört med samma period föregående år.

Renault Trucks har anpassat sin produktion till nuvarande efterfrågan utan att behöva införa förkortad arbetsvecka.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

Renault Trucks

2012

2011

 

Europa

3 273

3 201

2%

    Västra Europa

2 980

2 942

1%

    Östra Europa

293

259

13%

Nordamerika

17

4

 

Sydamerika

57

40

43%

Asien

257

191

35%

Övriga marknader

246

332

-26%

Totalt Renault Trucks

3 850

3 768

2%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 282

1 201

7%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

536

542

-1%

Tunga lastbilar (>16t)

2 032

2 025

0%

Totalt Renault Trucks

3 850

3 768

2%

 

UD Trucks
Leveranserna från UD Trucks uppgick i januari till 1 726 lastbilar, en minskning med 17% jämfört med samma period föregående år.

I Japan uppgick leveranserna till 599 lastbilar inkluderat lätta lastbilar, en minskning med 49% jämfört med samma period föregående år. Detta beroende på att tillverkningen av lätta lastbilar till Nissan Motor avslutades i januari 2011.

Exklusive leveranserna av lätta lastbilar till Nissan Motor ökade leveranserna från UD Trucks till Japan med 50%  jämfört med samma period föregående år.

I Sydostasien ökade leveranserna till Indonesien med 102%.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

UD Trucks

2012

2011

 

Nordamerika

78

58

34%

Sydamerika

18

5

260%

Asien

1 228

1 635

-25%

Övriga marknader

402

375

7%

Totalt UD Trucks

1 726

2 073

-17%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

183

992

-82%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

885

532

66%

Tunga lastbilar (>16t)

658

549

20%

Totalt UD Trucks

1 726

2 073

-17%


Eicher
Leveranserna från Eicher uppgick i januari till 1 656 lastbilar, ingen förändring jämfört med samma period föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

Eicher

2012

2011

 

Asien

1 656

1 657

0%

Totalt Eicher

1 656

1 657

0%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

268

140

91%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 095

1 244

-12%

Tunga lastbilar (>16t)

293

273

7%

Totalt Eicher

1 656

1 657

0%

 

Volvokoncernens andel av Eichers totala produktionsvolym utgör 50%.

2012-02-22

Besök också Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Renault Trucks, Bernard Lancelot, +33 (0)4 72 96 58 89
Mack Trucks, John Mies, +1 336 39 34 300
Volvo Trucks, Jenny Björsne, 031-66 45 23
UD Trucks, Hiroshi Nakamura, +81 48 72 67 601

Investor Relations:
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36
AB Volvo, Anders Christensson, 031-66 11 91

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 65 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 264 KB