Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 110 A-aktier till sammanlagt 110 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 29 februari, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 aktier i AB Volvo. Av dessa är 663 490 383 A-aktier och 1 464 929 837 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 809 983 366,70.

2012-02-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 134 KB