Volvo Penta skapar framtidens förarmiljöer

Föraren av en personbil startar bilens motor, elsystem och instrument med bara en enkel knapptryckning. I båtvärlden är det oftast inte riktigt lika enkelt – ännu. Men Volvo Penta har idag långt drivet utvecklingsarbete för att skapa integrerade, modulbaserade och mer användarvänliga förarmiljöer för framtidens båtar.
VolvoPentahelmstation142.jpg

Volvo Penta publicerar nu de första skisserna på hur förarmiljöerna i framtidens båtar kan komma att se ut. Utvecklingen går alltmer mot samma tänkande som sedan länge finns inom fordonsindustrin med fullt integrerade och användarvänliga förarmiljöer.

Ergonomi och sikt är två områden i förarmiljöerna där Volvo Penta har identifierat en stor förbättringspotential och i detta arbete tar Volvo Penta hjälp av den spetskompetens som finns inom Volvokoncernens övriga bolag; Lastvagnar, Construction Equipment och Bussar.

Dessa bolag levererar produkter med professionella förarmiljöer med stränga krav på säkerhet, sikt och ergonomi, där förarstolar, reglage och instrument optimeras för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för föraren.

“Här finns mycket inspiration att hämta även för båtindustrin och det är naturligt att vi som leverantör av den viktigaste komponenten i båtens energisystem driver den snabba tekniska utvecklingen till att skapa lösningar som gör tillvaron enklare och säkrare för både båtbyggare och båtägare,” säger Anders Bondesson, designansvarig på Volvo Penta.

Volvo Pentas vision är att i framtiden kunna leverera kompletta och ergonomiskt optimerade moduler där båtens drivsystem är fullt integrerat med navigations- och kommunikationsinstrument samt övrig elektrisk utrustning ombord.

“Eftersom behoven och interiördesign skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika båttyper så kommer vi aldrig att kunna konstruera en förarplats som passar för alla båtar, men vi kommer att kunna erbjuda mer standardiserade och intuitiva förarplatser som avsevärt bättre än idag tar hänsyn till förarens behov, ” säger Anders Bondesson.

Volvo Penta har ingen tidplan för när de kompletta förarmiljöerna kan tänkas vara mogna för marknaden, men lanserar redan i år produkter, exempelvis Joystick Driving, som är viktiga komponenter i utvecklingen mot ökad integrering mellan motor, instrument och övriga elsystem ombord.

“Det pågår väldigt mycket inom dessa områden och vi vill utnyttja den nya tekniken till att skapa intuitiva och användarvänliga förarplatser, som gör det möjligt för kunden att med förbättrad säkerhet bekymra sig mindre om navigering och nästa tilläggning och istället kunna ägna sig mer åt att njuta mer av båtlivet, ” säger Anders Bondesson.

Ladda ner bild

Volvo Pentas framtida förarmiljö (bildtext)
Så här kan framtidens båtförarplatser se ut. Ergonomiskt anpassade – och med den senaste tekniken lätt tillgänglig för föraren. Volvo Penta har en vision om att i framtiden kunna erbjuda kompletta båtförarmiljöer med användarvänligheten hos personbilar eller lastbilar som förebild.2012-07-02För mer information, vänligen kontakta Anders Bondesson, AB Volvo Penta,
telefon: 031-322 30 01, e-post:
anders.bondesson@volvo.com

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 91 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 126 KB