AB Volvo säljer Volvo Aero till brittiska GKN för 6,9 miljarder kronor

AB Volvo säljer koncernens dotterbolag Volvo Aero till den brittiska verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. ”GKN är en stark ny ägare till Volvo Aero”, säger Volvos koncernchef Olof Persson. ”I GKN får Volvo Aero en ägare som kan ge bolaget bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas vidare inom sin bransch.”

Affären beräknas slutföras under det tredje kvartalet 2012. Försäljningen väntas ge upphov till en reavinst på motsvarande cirka 400 miljoner kronor oaktat effekten av uppskjutna avskrivningar på tillgångar relaterade till Volvo Aero enligt IFRS på motsvarande 200 miljoner. Således förväntas en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat under det tredje kvartalet med cirka 200 miljoner kronor. Försäljningen förväntas minska koncernens nettoskuld med cirka 5 miljarder kronor. För ett genomförande av affären krävs godkännande av berörda myndigheter.

Som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, inledde AB Volvo i slutet av november förra året en process för att undersöka möjligheterna att hitta en ny ägare till Volvo Aero. En grundläggande förutsättning för en försäljning av Volvo Aero har hela tiden varit att en ny ägare skall kunna erbjuda Volvo Aero en struktur som ger bolaget förbättrade möjligheter att utvecklas inom sin bransch.

Sedan dess har AB Volvo fört diskussioner med ett antal potentiella köpare.
”Det har funnits ett stort intresse för Volvo Aero men GKN är det bolag som vi anser kan erbjuda bäst förutsättningar för Volvo Aeros framtida utveckling”, säger Olof Persson. ”Affären förbättrar våra möjligheter att ytterligare renodla och utveckla vår kärnaffär inom kommersiella fordon samtidigt som Volvo Aero får en ägare som både har viljan och förmågan att utveckla och stärka bolaget.”

GKN är en global koncern med ca 45 000 anställda i mer än 30 länder. Bolaget är underleverantörer till bland annat fordons- och flygindustrin. 2011 omsatte GKN cirka 63,5 miljarder kronor varav 15,8 miljarder kronor inom GKN Aerospace.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.

Presskonferens:
Klockan 10.30 idag anordnas en presskonferens på Volvo Aero i Trollhättan. Medverkar gör Olof Persson, vd och koncernchef Volvo, Staffan Zackrisson, vd Volvo Aero och representanter från GKN.

För att delta, vänligen ring 031- 66 12 32.

5 juli, 2012

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 93 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 132 KB