Volvokoncernen stöder EU-kommissionens satsning på ett mer innovativt Europa

Volvokoncernen välkomnar omfattningen av den sista ansökningsomgången i Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning och utveckling på totalt drygt 8 miljarder euro.

“Beskedet från EU kommer mycket lägligt”, säger Jan-Eric Sundgren, direktör på AB Volvo med ansvar för miljö- och samhällsfrågor. ”Min förhoppning är att det ska fungera som ytterligare en hävstång för de stora investeringar inom forskning och utveckling som krävs inom transportområdet för att vi ska kunna möta de utmaningar som samhället står inför, inte minst avseende energieffektivitet, informationsteknologi elektromobilitet och ökad tillväxt inom EU.”

Volvokoncernen har deltagit i samtliga av Europeiska unionens ramprogram sedan starten 1984.

”Programmen är betydelsefulla för Europa och främjar forskning och innovation och vi har stora förväntningar på nästa generations ramprogram ”Horizon 2020”, säger Jan-Eric Sundgren. ”Vi anser att Europakommissionens förslag på en budget om 80 miljarder euro måste stå fast eller till och med utökas.”

EU’s ramprogram har stor betydelse för fordonsindustrin och fungerar som ett nätverk med tillgång till professionella forskare och utvecklare från hela Europa. För Volvokoncernen, som är ledande inom kommersiella transportlösningar, ger programmen stor möjligheter till att addressera samhälleliga utmaningar, skapa nya arbetstillfällen och stimulera ekonomisk tillväxt i Europa.

Volvokoncernen har sedan länge varit involverat i ett flertal olika samarbeten med andra företag, forskningsenheter och akademiska organisationer för att ta fram nya teknologier som behövs för framtida produktutveckling.

”Det här är en av anledningarna till att vi nu ser fram emot den sista utlysningen i det sjunde ramprogrammet och varför vi tycker att ”Horizon 2020” är så viktigt för Europa”, säger Jan-Eric Sundgren. ”Vi vill också betona att området ”Smart, Green and Integrated Transport” inom ”Horizon 2020” på ett föredömligt sätt tar upp behovet av ett bättre transportsystem i Europa såväl som behovet av att upprätthålla konkurrenskraft och globalt ledarskap i den europeiska transportindustrin i vilken forsonsindustrin spelar en viktig roll.”

2012-07-10

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 23 KB