Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 16 500 A-aktier till sammanlagt 16 500 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 29 juni, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 663 461 559 A-aktier och 1 464 958 661 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 809 957 425,10 baserat på antalet registrerade aktier.

2012-06-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF (Swe) press release Format PDF Size 24 KB
PDF (Eng) press release Format PDF Size 134 KB