Lastbilsleveranser februari 2012

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i februari till 18 395 fordon. Detta var en ökning med 3% jämfört med motsvarande period föregående år.
truck_deliveries_142x88.jpg