Helena Carén får Assar Gabrielssons pris för forskning som lett till bättre diagnostik av barncancer

Helena Carén har studerat genetiska förändringar i tumörer och får priset på 50 000 kronor för sin avhandling vid Göteborgs universitet. Hennes analysmetod används idag för att hitta rätt behandling för de barn i Sverige som drabbas av den aggressiva barncancerformen neuroblastom.
helena_caren_100x130.jpg
Neuroblastom uppkommer i nervsystemet och är en av de vanligaste tumörsjukdomarna hos barn. Helena Carén har visat att det hos patienter med mer elakartad variant av sjukdomen och med sämre prognos finns förändringar i vissa gener.

”Resultaten kan i framtiden bidra till utvecklingen av en mer individanpassad behandling för barn som drabbas av högrisk-neuroblastom”, säger professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons fond.

I sitt arbete har Helena Carén kombinerat grundläggande forskning med studier av tumörvävnad från patienter. Redan idag används hennes tekniker i praktiken. För alla barn med neuroblastomsjukdom i Sverige sänds biopsimaterial till ett laboratorium i Göteborg. Där diagnosticeras den enligt den biologiska profilering som Helena Carén tagit fram i sin avhandling.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar. Med Assar Gabrielssons pris följer också en möjlighet att erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor. AB Volvo har under åren bidragit till fondens kapital och fonden kan nu årligen lämna över fyra miljoner kronor i forskningsbidrag till unga cancerforskare.

8 maj, 2012

Ladda ner bilder:
Helena Carén
Helana Carén mottar priset av Urban Wass, AB Volvo
Helena Carén med Assar Gabrielsson diplom

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 0703-72 26 26.

Läs mer om Assar Gabrielssons fond på http://www.agfond.se/

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 58 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 201 KB