AB Volvo finansierar studier vid Chalmers för unga från Indien och Kina

För att trygga sin kompetensförsörjning går AB Volvo in i ett nytt samarbete med utvalda universitet i bland annat, Kina, Frankrike och Sverige. Satsningen i Sverige omfattar bland annat ett stipendieprogram. Varje år kommer fyra nya mastersstudenter från Kina och Indien att få sina terminsavgifter vid Chalmers tekniska högskola betalda av AB Volvo.

Stipendierna från AB Volvo täcker avgifterna för studier vid ett två år långt mastersprogram inom fordonsteknik, elektroteknik, datorsystem och nätverk eller mjukvaruutveckling. Förutom det ekonomiska stödet kommer AB Volvo att hålla en nära kontakt med studenterna under deras tid vid Chalmers, genom att exempelvis erbjuda sommarpraktik, examensarbete och mentorskap. 

”Volvokoncernen har verksamhet i 190 länder. Det är helt nödvändigt för oss att kunna rekrytera duktiga medarbetare med olika bakgrund. Dessutom vill vi gärna bidra till en internationell studiemiljö, vilket vi tror är bra för alla, säger Kerstin Renard, Executive Vice President Corporate HR på AB Volvo.

Stipendierna är en del av koncernens Academic Partner Program, ett övergripande program för samarbete med universitet och högskolor när det gäller forskning och rekrytering. Inom ramen för detta program utser nu AB Volvo Preferred Talent Partners bland ledande universitet runt om i världen. AB Volvo har tidigare ingått avtal med de kinesiska universiteten Tsinghua och Tongji, och med EMLYON och INSA Lyon i Frankrike.

Avtalet med Chalmers tekniska högskola undertecknades vid en ceremoni på Chalmers den 4 maj. Sedan tidigare finns det ett motsvarande avtal mellan Chalmers och Volvokoncernen som gäller forskningssamverkan.

“Genom att etablera långsiktiga partnerskap med framstående universitet blir vi ännu bättre på att hitta och attrahera lovande talanger. Under 2012 kommer vi bland annat att erbjuda praktikplatser, arbeta med nätverk av ambassadörer och föra en dialog med studenterna”, säger Kerstin Renard.

4 maj, 2012

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Kina Wileke, Media Relations & Corporate News, tel 031 66 12 32

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 199 KB