Volvokoncernen planerar lansera egenutvecklad motor för naturgas i Nordamerika

Volvokoncernen planerar att lansera en egenutvecklad 13-litersmotor för flytande naturgas (LNG) inom varumärket Volvo på den nordamerikanska marknaden 2014. Genom att använda dieselinsprutning under högt tryck kommer motorn att få avsevärt lägre bränsleförbrukning jämfört med traditionella naturgasmotorer.

Volvovarumärket har tidigare erbjudit modellerna Volvo VNM och Volvo VNL utrustade med motorer drivna med komprimerad naturgas (CNG), och med den nya motorn erbjuds kunderna ett komplett utbud av naturgasdrivna transportlösningar. Inom varumärket Volvo testas även dimetyleter (DME), ett annat biobränsle som kan tillverkas av naturgas, och som kan bli ett attraktivt alternativ för den nordamerikanska marknaden.

”Trots att infrastrukturen ännu inte är fullt utbyggd för naturgas som bränsle för tunga lastbilar står det klart att det här segmentet kommer att växa under de kommande åren”, säger Ron Huibers, chef för försäljning och marknadsföring av Volvolastbilar i Nordamerika.

Med dieselinsprutning under högt tryck, där ytterst små mängder diesel används för att antända naturgasen, sänker Volvos LNG-motor bränsleförbrukningen med 30 procent jämfört med motorer med tändstift. Det gör den till ett attraktivt alternativ för krävande fjärrtransporter. Volvos 13-liters LNG-motor minskar även utsläppen av växthusgasen koldioixid med cirka 20 procent jämfört med traditionella dieselfordon.

2011 var Volvokoncernen den ledande leverantören av 13-litersmotorer för tunga lastbilar i USA och Kanada och i arbetet med utvecklingen av den nya motorn drar nu Volvokoncernen nytta av den kunskap som byggts upp under en många år på att utveckla egna motorer. Koncernens patenterade automatlåda I-Shift kommer även att finnas tillgänglig som tillval för kunderna i kombination med den nya naturgasmotorn.

Volvokoncernen genomför även fälttester med lastbilar drivna med DME. De tio fordon som går i olika slags trafik i Europa visar på lovande resultat och DME kan i framtiden bli ett gångbart alternativ till CNG eller LNG även på den nordamerikanska marknaden.

”Sedan vi antog kärnvärdet Environmental Care på 1970-talet har Volvokoncernen avsatt tillräckliga resurser för att bli ledande inom teknologi för att använda alternativa bränslen”, säger Ron Huibers.

”Vi visade redan 2007 upp vår förmåga att driva fordon med sju olika koldioxidneutrala bränslen och vi fortsätter att förfina vårt arbete med en rad alternativa bränslen och drivlinor. Vår strategi för den nordamerikanska marknaden som innefattar CNG, LNG och eventuellt DME, innebär att vi har ett komplett utbud av naturgaslösningar i takt med att infrastrukturen utvecklas”.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 61 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 201 KB