Ny testbana viktig för Volvokoncernens säkerhetsarbete

Plötsligt uppdykande hinder, hårt trafikerade stadsmiljöer och flerfiliga motorvägar. På den nya trafiksäkerhetsanläggningen i Hällered sätts både förare och fordon på prov. ”Här kan vi testa de intelligenta säkerhetssystem vi nu utvecklar och som skall föra oss närmare vårt mål om att inga olyckor skall ske med Volvokoncernens produkter”, säger Torbjörn Holmström, koncernens tekniska direktör.

Idag annonserades att det nu är klart med finaniseringen av en ny trafiksäkerhetsanläggning i Hällered, granne med den testanläggning som Volvo sedan många år driver där. Den nya anläggningen är främst till för tester av nya trafiksäkerhetslösningar.

Fokus ligger på aktiv säkerhet, tekniska lösningar som hjälper föraren att undvika att det sker en olycka. Sådana system finns redan idag, till exempel antisladdsystem, system som håller avståndet till framförvarande fordon och som känner av fordon i den döda vinkeln. Men det här är bara början.

”Volvokoncernens ingenjörer håller på att utveckla nästa generations intelligenta system som hjälper föraren”, säger Torbjörn Holmström.

”Mycket av den nya tekniken bygger på att fordon kan kommunicera med varandra och med omgivningen. Tekniken skall hjälpa förarna att hålla koll på andra fordon, trafiksignaler och vägarbeten till exempel.”

Men som med all ny teknik krävs det omfattande tester i skyddad miljö innan man utför tester i verklig trafik. Den nya anläggningen i Hällered kommer att innehålla många av de trafikmiljöer som är intressanta för Volvokoncernen.

Det handlar bland annat om monoton landsvägskörning med plötsligt uppdykande hinder, stadsmiljöer med såväl fordonsatrapper som människodockor och flerfiliga vägar med många fordon. Dessutom kommer man att kunna utsätta långa fordonskombinationer för mycket krävande manövrar – allt för att utveckla ännu effektivare skydd mot vältolyckor.

”Volvos testanläggning i Hällered saknar en del av dessa miljöer, vilket gör den nya anläggningen viktig för oss”, säger Torbjörn Holmström.

Den nya trafiksäkerhetsanläggningen skall byggas och drivas av företaget Active Safety Test Area AB, ASTA, under varumärket AstaZero. Företaget ASTA ägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers Tekniska Högskola. Volvokoncernen och andra företag inom fordonsbranschen betalar sedan för den tid de utnyttjar anläggningen.

”Den här typen av samarbeten mellan samhället, forskningsvärlden och företag blir allt viktigare för Sverige, säger Torbjörn Holmström. ”Det är med våra samlade resurser som vi har störst möjlighet att hitta lösningarna på dagens samhällsproblem. Tack vare den nya anläggningen för aktiv säkerhet kommer att vi att kunna bidra till att minska antalet trafikolyckor.”

Testanläggningen beräknas stå klar 2014.

2012-05-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, Volvo Group Trucks Technology, 031-322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com.