Fler kvinnor bakom ratten i USA

Transportindustrin är fortfarande en mansdominerad bransch trots brist på förare och krav på ökad jämställdhet. Men på flera håll i världen finns eldsjälar som arbetar för en förändring – Ellen Voie är en av dem. Hennes organisation Women in Trucking, med stöd av Volvo Lastvagnar, har medverkat till att det finns fler kvinnliga lastbilsförare i USA än i de flesta andra länder.

Cirka en procent av Europas lastbilsförare är kvinnor. Det är väldigt få, men inte färre än på många andra ställen i världen. Samtidigt skriker transportbranschen efter fler förare. I USA är situationen något bättre, där kvinnorna utgör drygt fem procent av landets 3,2 miljoner lastbilsförare. Här har organisationen Women in Trucking arbetat länge för att förändra attityd och normer i branschen.

Ellen Voie, grundare av, och vd för, den amerikanska organisationen säger att USA:s nuvarande förarbrist skulle minska om man lyckades fördubbla antalet kvinnliga lastbilsförare, till drygt tio procent.

– Men det finns en gammaldags manskultur i branschen och kvinnor släpps ofta inte in, säger hon.
Därför har Women in Trucking bland annat satt ihop en rekryteringsguide med tips om hur åkerier kan locka fler kvinnor till åkerierna.

– Framför allt måste åkerierna och deras manliga anställda börja tänka om och göra sig av med machokulturen. Kvinnor i branschen bryter barriärer och det sticker i ögonen på många män. Det är inte ovanligt att kvinnor trakasseras av manliga kolleger och att rastplatser och omlastningsterminaler är otrygga ställen. Detta jobbar vi för att förändra, säger Ellen Voie.

Ellen Voie startade Women in Trucking 2007, efter att ha arbetat som rekryterare åt ett av USA:s större transportföretag och upptäckt att väldigt få kvinnor ens funderat över att jobba i branschen – vare sig det gällde just föraryrket eller andra tjänster i branschen. Åkerierna hade inte förstått att kvinnor kan vara en lösning på både förarbristen och den dåliga lönsamheten. Women in Trucking hade en svår uppgift framför sig men har idag fått igång en positiv förändring i USA. I nuläget har organisationen cirka 2 000 medlemmar och tre anställda som alla jobbar aktivt med information till myndigheter, politiker, åkerier, övriga transportföretag och skolor.

– Inte bara transportbranschen, utan hela samhället vinner på att fler kvinnor anställs i de traditionella mansyrkena. Exempelvis kör kvinnliga förare vanligtvis säkrare och har färre stora skador på sina bilar. Det tjänar åkerierna på, slår Ellen Voie fast.

I USA är det vanligt med förarteam där till exempel ett gift par, far och dotter eller pojkvän och flickvän kör långdistanstransporter tillsammans. Teamen bor i lastbilen som inte sällan är en utbyggd trailer, en så kallad ”Sleeper”, med både kök, badrum och sovplats för två. Ellen Voie tror att denna kultur kan vara en av anledningarna till att fler kvinnor kör lastbil i USA jämfört med Europa.

– Kvinnor får en naturlig ingång i branschen och delar ansvaret och kostnaderna för en lastbil med en partner, säger hon.

Volvo Lastvagnar är medlem i Women in Trucking och stöttar aktivt organisationens arbete. Svajone Drabatiene, Director, Brand Development inom Volvo Trucks North America, lyfter särskilt fram en aspekt av samarbetet mellan Volvo och Women in Trucking.

– Det är viktigt med kvinnliga förebilder och därför sponsrar Volvo Lastvagnar Women in Truckings ”Salute to Women Behind the Wheel”. Det är ett årligt evenemang, då alla kvinnliga lastbilsförare som kört minst en miljon skadefria miles, firas.

I Europa finns liknande organisationer som Women in Trucking i till exempel Storbritannien, Frankrike och Sverige. I den största EU-satsningen någonsin i åkerinäringen i Sverige genomfördes projektet ”Förare på väg”. Projektet syftade till att öka antalet ungdomar, invandrare och kvinnor i branschen och var så lyckat att några av de nätverk som skapades inom ramen för projektet har levt vidare i efterhand.

Brigitta Paas är vice ordförande för ETF:s kvinnokommitté (Europeiska transportfederationen) och har frågan om fler kvinnor i branschen på sitt bord dagligen. I ETF:s aktionsplan för 2009-2013 står att alla medlemsorganisationerna ska vidta nödvändiga åtgärder innan 2013, för att öka rekryteringen av kvinnor till transportbranschen. Men arbetet går trögt och långsamt även när projekten är lyckade och ambitionerna höga.

– Så länge det finns billig arbetskraft att få från Östeuropa, kommer åkerierna att anställa dem hellre än de befintliga förarna eller kvinnor som vill börja köra. Jag önskar att förbunden gjorde mer i frågan, säger hon.

Sedan 1999 har Volvo Lastvagnar i Sverige arrangerat så kallade Tjejdagar. Syftet är att väcka kvinnors och unga tjejers nyfikenhet på föraryrket med berättelser om branschen, möten med kvinnliga förare och möjligheten att själv få ratta en av Volvos lastbilar. Hittills har Tjejdagen varit en succé och dragit över hundra deltagare varje gång.

– Åkerier som inte anställer kvinnor riskerar att gå miste om värdefull kompetens, vilket varken är bra eller särskilt smart. Jag är övertygad om att kvinnor har mycket att tillföra branschen både vad gäller säker och bränslesnål körning, säger Martin Bramsved, ansvarig globalt för CSR inom Volvo Lastvagnar.

Att även tillverkare som Volvo Lastvagnar engagerar sig i vem som sitter bakom ratten, säljer lastbilar eller utför service ser Martin Bramsved som en självklarhet.

– Vi anställer ju inte chaufförerna, men vi är i slutändan beroende av att lastbilstransporter är ett väl fungerande och effektivt transportslag. Därför engagerar vi oss i samhällsfrågor som till exempel rekrytering. Ur vårt perspektiv är det rimligt att branschen breddar rekryteringsunderlaget och ser kvinnor som en naturlig del i det – speciellt eftersom det finns en förarbrist.

Förr kunde lastbilen och hanteringen av den vara ett hinder i sig för kvinnor. Dagens lastbilar kräver varken exceptionell armstyrka eller längd.

– Lastbilshytten ska fungera att leva och jobba i, oavsett om du är kvinna eller man och oberoende av vilken styrka du har i armarna. Till exempel är förarsätet och ratten i Volvos lastbilar väldigt anpassningsbara för att passa både korta och långa personer, framhåller Martin Bramsved.

Tidigare i år ville Volvo Lastvagnar att Ellen Voie skulle sprida sina erfarenheter och kunskaper utanför USA och tog henne därför till Sverige och lastbilsmässan på Elmia i Jönköping. Stöd från industrin bidrar till Women in Truckings framgång.

– Det är oerhört viktigt att tillverkarna engagerar sig, precis som Volvo gör. Finns det inte förare, får de ju inte sälja bilar, konstaterar Ellen Voie.

Den 1 november, 2012

Fakta Ellen Voie:
Ålder: 54 år
Utbildning: Teknisk ritare, diplom i ”Trafik- och transportledning”, masterexamen i kommunikation och lastbilskörkort
Yrke: vd för Women in Trucking
Karriär: Ritare av utrustning för materialhantering, trafikledare på stålfabrik, transportkonsult i egen regi, skrev boken ”Marriage in the long run”, Trucker Buddy, chef för personalrekryteringen på Schneider National, startade Women in Trucking 2007 och är organisationens vd
Familj: En son på 28 år och en dotter på 25 år
Bor: I Greenbay, Wisconsin, USA

Fakta Women in Trucking:
Startade: 2007
Grundare och vd: Ellen Voie
Säte: Plover, Wisconsin, USA
Antal medlemmar 2012: Drygt 2 000 enskilda personer och företag
Målsättning: Uppmuntra kvinnor att söka sig till lastbilsbranschen
Synliggöra utmaningar kvinnor i branschen möter
Motivera transportindustrin att granska varje hinder som kan stå i vägen för kvinnor som vill arbeta i branschen
Vara ett nätverk för kvinnor i transportbranschen

Fakta Kvinnor i lastbilsbranschen:
Globalt sett är kvinnliga lastbilsförare fortfarande mycket ovanligt. Statistik saknas dock i de flesta länder.

Organisationer för kvinnliga lastbilsförare:
Women in Trucking, USA
Lady Truck Drivers, UK
La Route Au Féminin, Frankrike
Queen of the Road, Sverige
NaisPark, Finland
Kitty Truckers, Slovenien
Bouna Strada, Italien
International Lady Truck Drivers Association, samordnar de europeiska organisationerna

Antal kvinnliga förare i några länder med befintlig statistik:
USA 5,3 procent
Kanada 3,5 procent
Sverige 3 procent
Storbritannien 1-2 procent
Australien 1-2 procent
Danmark 1-2 procent
Europa totalt 1 procent

Bildtexter
T2012_xxxx
Ellen Voie grundade Women in Trucking för att introducera fler kvinnor till lastbilsbranschen och visa att det är en attraktiv arbetsplats.

T2012_xxxx
Det finns ungefär 3 600 000 lastbilsförare i USA. Fem procent av dem är kvinnor, vilket är fler än i många andra länder. En av anledningarna är att kvinnor ofta jobbar i team med sin partner eller man, men organisationen Women in Trucking’s arbete har också bidragit till att öka kvinnors medvetenhet om lastbilsindustrin.

T2012_xxxx
Women in Trucking är en ideell organisation med drygt 2 000 medlemmar, både enskilda personer och företag, varav 16 procent är män. Tidigare i år träffades medlemmarna under Mid-America Truck Show för att utbyta erfarenheter och inspirera fler människor.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Vassiliadis, Volvo Lastvagnar medialrelationer, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com