Lastbilsleveranser oktober 2012

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört med samma månad föregående år.