Volvos miljöpristagare sätter prislapp på naturens tjänster

Gretchen Daily, professor vid Stanford University i Kalifornien, är övertygad om att det enda sättet att skapa välstånd på lång sikt är att sätta ett pris på ekosystemen. ”Om vi inte gör det fortsätter bara förstörelsen av naturligt kapital”, säger Gretchen Daily som idag får ta emot Volvos Miljöpris 2012.
gretchen_daily_142.jpg

Volvos Miljöpris delas årligen ut till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter inom miljö‐ och hållbarhetsområdet. Priset, som idag delas ut i samband med en ceremoni i Stockholm, går i år till Gretchen Daily som räknas till en av pionjärerna inom arbetet med att kartlägga och värdera naturligt kapital.
 
Gretchen Daily är professor i miljövetenskap vid Stanford University i Kalifornien, USA där hennes forskargrupp nu utvecklar metoder för att sätta pris på värdet av naturens olika eko-systemtjänster. Hon har publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar samt populärvetenskapliga texter.

Gretchen Daily befinner sig just nu i Sverige för att ta emot Volvos Miljöpris 2012. Priset består av ett diplom, en glasskulptur och en prissumma på 1,5 miljoner kronor.

Mer information hittar du på http://www.environment-prize.com/
och på Volvokoncernen.se

2012-11-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Malin Ripa, Public Affairs AB Volvo, 031-661161 eller 0739-020160.

Download