Tjejer visar stort intresse för Volvosteget

Volvosteget, Volvokoncernens ettåriga yrkesinriktade utbildning inom industriproduktion genererar stort intresse bland unga tjejer. Av de 400 utbildningsplatserna riktade till arbetslösa ungdomar i åldern 18-22 år utgör andelen tjejer 44 procent.

”Det är oerhört glädjande att så många tjejer vill delta i Volvosteget, speciellt med tanke på vår ambition att öka andelen kvinnor i produktion", säger Kerstin Renard, chef för Human Resources inom Volvokoncernen.

Utbildningen, som startade den 5 november på totalt tretton fabriker och anläggningar i Sverige, syftar till att ge unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen. Utbildningen löper under ett år och varvar teoretisk utbildning med praktik. Vid utbildningens slut får deltagarna ett utbildningsbevis som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att kunna klara ett produktionsjobb inom industrin.

”Vår ambition har varit att få till en bra balans mellan tjejer och killar men också vad avser bakgrund och erfarenheter", säger Kerstin Renard. "Det är roligt att se att vi lyckats så väl.”

Volvosteget är ett treårigt projekt som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning under ett år. Sammantaget handlar det om en satsning på 450 miljoner kronor.

Läs mer på www.volvosteget.se