Volvokoncernen inför ny organisation för sitt återförsäljarnätverk i Europa, Mellanöstern och Afrika

Volvokoncernen avser att införa en ny organisation för lastbilsåterförsäljarnätverken i Europa, Mellanöstern och Afrika, EMEA.

Omorganisationen syftar till att bättre ta till vara möjligheterna hos koncernens varumärken och produkter i enlighet med den nyss presenterade nya strategin för lastvagnsverksamheten.

”Genom att använda de redan existerande nätverken på ett smartare sätt kan vi utnyttja våra olika varumärken och produkter inom lastbilsverksamheten bättre samtidigt som vi förbättrar vår service för våra kunder”, säger Peter Karlsten, chef för Group Trucks Sales & Marketing EMEA.

Den nya organisationen innebär att dagens marknader inom regionen EMEA delas in i 4 nya försäljningsområden som vart och ett blir ansvarigt för försäljningen av samtliga av koncernens lastbilsvarumärken. Idag är återförsäljarnätverken för de två varumärken som säljs i Europa, Volvo och Renault, separata men en översyn görs nu för att se om dessa kan utnyttjas bättre för att öka geografiska täckningen och produkt- och serviceerbjudandet. På de marknader där separata nätverk bedöms ha möjligheter att klara sig långsiktigt kommer de att behållas, på andra marknader kommer det att bli aktuellt att integrera nätverken och låta återförsäljarna sälja och erbjuda service för mer än ett varumärke.

Samtidigt med att en översyn av organisationen för återförsäljarnätverken görs, kommer den befintliga strukturen för försäljnings- och marknadsorganisationen också att ses över i syfte att förbättra effektiviteten. Vilka följder omorganisationen får återstår dock att fastställa.  

Den nya organisationen för återförsäljarnätverk och huvudkontorsstrukturer i EMEA, är ett led i genomförandet av den nya strategin för Volvokoncernens lastbilsverksamhet. Strategin syftar till att bättre utnyttja koncernens potential i form av varumärken, produkter, geografisk täckning, industristruktur och skalfördelar. Strategin är en viktig del i arbetet med att på sikt nå den förbättring av rörelsemarginalen om tre procentenheter som tidigare kommunicerats.

2012-10-10

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Volvokoncernens pressavdelning 031-66 11 81

Download