Spara upp till 5 procent bränsle med nya Fuel Advice

Volvo Lastvagnars nya tjänst Fuel Advice hjälper åkerierna att sänka sina bränslekostnader. En bränslerådgivare bistår dem med såväl planering som uppföljning av sin förbrukning. Resultaten är långsiktiga och besparingen kan bli så stor som upp till 5 procent.

Bränslekostnaderna utgör mellan 25 och 35 procent av åkeriernas totala utgifter. Samtidigt är deras vinstmarginaler ofta mycket små, vilket innebär att all besparing gör skillnad.

- För att lyckas sänka åkeriets totala förbrukning är förarna väldigt viktiga. Våra förarutbildningar i sparsam körning har visat sig vara effektiva men utan professionell uppföljning är resultaten ofta kortsiktiga, säger Mikael Lidhage, Fuel Management-ansvarig på Volvo Lastvagnar.

Därför lanserar Volvo Lastvagnar nu Fuel Advice, en personlig bränslerådgivare vars syfte är att hjälpa åkerierna sänka sina bränslekostnader samtidigt som de goda resultaten bibehålls på lång sikt. Tjänsten består av de tre delarna Fuel Coaching, Fuel Management Toolbox och Fuel Management Support. Den förutsätter även att åkerierna själva avsätter en bränsleansvarig person som sköter kontakten med Volvos rådgivare.

Meningen med tjänsten är att öka kvaliteten i arbetet med bränslebesparingarna. Genom att ge kunden kontinuerligt stöd blir åtgärderna mer och mer självklara samt lätthanterliga.

– En engagerad och fokuserad kund som har en öppen kommunikation, både med sina egna förare, sin bränsleansvarige och med Volvos bränslerådgivare, kan relativt lätt sänka sin bränsleförbrukning med mellan tre och fem procent, säger Mikael Lidhage.

Fuel Advice kompletterar Volvo Lastvagnars befintliga bränsleförbrukningstjänst Fuel Management Service, som främst vänder sig till större åkerier.

– Med Fuel Advice får även mindre åkerier chansen till personlig handledning och en egen bränslerådgivare, sammanfattar Mikael Lidhage.

Fuel Advice finns tillgänglig för nya FH-serien. För tidigare modeller utrustade med Dynafleet finns den tillgänglig från och med början av nästa år.

Tjänsten är inledningsvis endast tillgänglig i Europa.

Fakta om Fuel Advice tre delar:

1. ) Fuel Coaching

Bränslerådgivarna registrerar och analyserar förarnas individuella körteknik, vilket sammanställs i månatliga rapporter.  De ger praktiska tips på hur bränsleförbrukning kan sänkas samt hjälper till att planera och strukturera uppföljningen. Om någon av förarna plötsligt ändrar sin körstil på ett sätt som kräver snabb återkoppling och eventuella åtgärder, meddelas åkeriets bränsleansvarige om detta.

2. ) Fuel Management Toolbox

En webbaserad verktygslåda med redskap som ger inspiration, vägledning och handfast information om de bästa och enklaste sätten arbeta med bränslebesparingar.

3. ) Fuel Management Support

Kundens möjlighet att ta kontakt med sin bränslerådgivare, som svarar på frågor och ger råd.


Den 25 October, 2012


For further information, please contact:

Ida Mattsson, Volvo Trucks Global Brand, phone +46 31 323 63 42
E-mail: ida.mattsson@volvo.com

Download

Fuel Advice SE Format PDF Size 79 KB
Fuel Advice EN Format PDF Size 137 KB