AB Volvo slutför transaktion avseende köp av aktier i Deutz AG

AB Volvo har genomfört den tidigare aviserade transaktion där bolaget ökar sitt ägande i Deutz AG från 6.7% till drygt 25%. Totalt har AB Volvo köpt 22 117 693 aktier från Same Deutz-Fahr Group för ett belopp på 130 miljoner euro. Affären gör AB Volvo till den största aktieägaren i Deutz AG.

Sedan mer än ett decennium är Deutz AG en strategisk leverantör av medeltunga motorer till Volvokoncernen. Tidigare i år undertecknade AB Volvo och Deutz AG en icke bindande avsiktsförklaring med syftet att undersöka förutsättningarna att förlänga bolagens långsiktiga samarbete genom en gemensam utveckling av nästa generation medeltunga motorer för industri- och anläggningsmaskinssegmentet. Avsiktsförklaringen syftar också till att undersöka möjligheterna att etablera ett gemensamt samriskbolag i Kina för tillverkning av medeltunga motorer för industri- och anläggningsmaskinssegmentet.

Affären förväntas inte ha någon betydande påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2012-09-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-66 12 32 alt 0739-025544.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 86 KB