Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 1 165 A-aktier till sammanlagt 1 165 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 28 september, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 659 916 463 A-aktier och 1 468 503 757 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 806 766 838,70 baserat på antalet registrerade aktier.

2012-09-28

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 11 27 alt 0739-02 55 44.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 133 KB