Volvokoncernen presenterar ny lastvagns-strategi för att nå önskad lönsamhetsförbättring

Med den nya strategin tar koncernen ett viktigt steg mot målet att förbättra rörelsemarginalen med 3 procentenheter. Strategin presenteras idag på företagets Kapitalmarknadsdag. Volvokoncernen meddelar också att cirka 600 miljoner kronor i omstruktureringskostnader kommer att tas under det tredje kvartalet i år som en följd av ett kostnadsreduktionsprogram i Japan samt upphörandet av produktion av UD-lastbilar för den amerikanska marknaden.

”Med en stark varumärkesportfölj, konkurrenskraftiga produkter och med en ny organisationsstruktur på plats, har vi nått ett läge där vi kan få ut koncernens fulla potential. Det är vad strategin för 2013-2015 handlar om”, säger Olof Persson, vd och koncernchef.

Sammanlagt består strategin för lastbilsverksamheten under åren 2013-2015 av 20 strategiska mål, bland annat följande:

  • Öka bruttomarginalen för lastbilar med 3 procentenheter per region.
  • Reducera standardkostnaden för dagens produktutbud med 10%.
  • Reducera försäljningsomkostnaderna till 5% av nettoomsättningen. 
  • Reducera kostnaderna för forskning och utveckling till 11,5 miljarder kronor per år.
  • Reducera koncernens it-kostnader till 2 procent av koncernens totala kostnader till 2015.
  • Optimera koncernens varumärkesportfölj för att ta den sammanlagda positionen som nummer ett eller två när det gäller marknadsandelar för tunga lastbilar.
  • Etablera marknadsnärvaro för att kunna växa med 50% i Asien och Stillahavsregionen och med 25% i Afrika.

Genom att nå de 20 strategiska målen i lastvagnsstrategin, och samtidigt öka lönsamheten i övriga affärsområden, kommer Volvokoncernen att ta ett viktigt steg för att uppnå sitt mål att förbättra rörelsemarginalen med 3 procentenheter.

En annan av de nyheter som presenteras på Kapitalmarknadsdagen är en ny serie tunga lastbilar i det så kallade value-segmentet, som riktar sig specifikt mot nya och växande marknader i Asien, Sydamerika och Afrika. Den nya lastbilsserien kommer att introduceras under de närmaste åren. Nu förbereds produktionsstart i Volvokoncernens fabriker i Indien och Thailand. Koncernen avser också att tillverka lastbilarna för den kinesiska marknaden i samriskföretaget DND.

I Japan genomför Volvokoncernen ett besparingsprogram som ska minska kostnaderna med 10%. Koncernen har också beslutat att avsluta produktionen av lastbilar av varumärket UD för den amerikanska marknaden. Efterfrågan på lastbilar med hytten placerad över motorn har minskat och under de senaste åren har kostnaderna för att uppfylla lagkraven ökat. Den sammanlagda kostnaden för dessa åtgärder förväntas bli cirka 600 miljoner SEK och kommer att påverka årets tredje kvartal.  

På Kapitalmarknadsdagen kommer dessutom Volvo Construction Equipment att berätta om sina planer på att utveckla en hjullastare av varumärket Volvo avsedd för BRIC-länderna, som kan produceras till en betydligt lägre kostnad än dagens Volvohjullastare. Den nya produkten kommer att göra det möjligt för Volvo CE att i ännu högre utsträckning fånga tillväxten på nya marknader. 

Mer information och en webbsändning kommer att finnas tillgängligt på www.volvokoncernen.se/aktieagare efter Kapitalmarknadsdagens slut.

2012-09-25

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031 66 12 32 alt 0739 02 55 44.