Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2012.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Volvo Treasury finns tillgängliga på Volvo Treasurys webbplats.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2013, kl 13:00.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031- 323 72 29.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 12 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 80 KB